Fylkesarkivet

Fylkesarkivet ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL, nå Fakkelgården. Fra 2008 ble IKA Opplandene etablert. IKA Opplandene er et interkommunalt arkivsamarbeid for kommuner i Hedmark og Oppland, samt enkeltkommuner i Akershus.
IKA Opplandene er etablert etter § 27 i kommuneloven, omfatter både kommuner og fylkeskommune. Oppland fylkeskommune v/Fylkesarkivet i Oppland er vertskap og ansvarlig for tjenesteleveringen.
Fylkesarkivet er arkivdepot for fylkeskommunen og for IKA Opplandene som består av 44 kommuner i Akershus, Hedmark og Oppland. Dette gjør oss til et av landets største interkommunale arkiv.

 

Nyheter

 

 

Teaserbilde

Kommunearkivkonferansen 2019

Kommunearkivkonferansen 2019 arrangeres 12. og 13. juni på Scandic Lillehammer hotel. Vi håper programmet er interessant og at du vil melde deg på.

Les mer om Kommunearkivkonferansen 2019

Teaserbilde

En skoletime hos fylkesarkivet

Den 29. april 2019 hadde Oppland Slekt og Data sitt medlemsmøte hos Fylkesarkivet i Oppland. Her var møterommet klargjort som et klasserom, så det skulle ikke være noen tvil om dagens tema: skolearkiv, skoleprotokoller og slektsforskning.

Les mer om En skoletime hos fylkesarkivet

Teaserbilde

Veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon

Arkivverket har nylig lagt ut en veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon. Offentlige virksomheter har behov for å identifisere hva som er dokumentasjon i deres arbeidsprosesser, og hvordan de kan sikre den på en systematisk og forståelig måte. Som en del av SKATE-samarbeidet er prosjektet Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon blitt gjennomført og godkjent.

Les mer om Veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon

Teaserbilde

Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Arkivlovutvalget overleverte sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande tirsdag 2. april. 2019. Utvalget har utarbeidet et utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivlova fra 1999.

Les mer om Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Teaserbilde

Ny bevarings- og kassasjonsplan for IKA-Opplandene

I tråd med Riksarkivarens anbefaling er det utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for alle medlemskommunene i IKA Opplandene. Kapittel 6 som omhandler helse er ikke ferdig enda. Dette skyldes at nye bevaringsregler for pasient- og journalopplysninger er ute på høring. Høringsfristen er satt til 19. mars 2019.

Les mer om Ny bevarings- og kassasjonsplan for IKA-Opplandene

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2019

Programmet for Gudbrandsdalsseminaret den 30.januar 2019 er klart. Årets tema er Gudbrandsdalen. Men sammenslåingen av Hedmark og Oppland til en ny stor region, ser foredragsholderne nærmere på hva Gudbrandsdalen er. Seminaret arrangeres for tiende gang.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2019

Flere sider: 1234567891011

Fylkesarkivet i Oppland

Fakkelgården
Vormstuguv. 40
2624 Lillehammer

Telefon: 61 27 18 00

Epost:

Digipost: fylkesarkivet.oppland#VWPD

Orgnr: 812 875 272

Arkivarens hjørne

Pål MjørlundArkiv har tradisjonelt bestått av papirer. Vi har mange møtebøker og dokumenter som er produsert i forbindelse med den offentlige forvaltningen også en del fra private selskaper. Disse papirene inneholder informasjon og dokumentasjon om hva som er gjort, den sikrer rettigheter og viser hvilke plikter vi har hatt. Og vi kan bruke dokumentene for å si noe om hvordan samfunnet har fungert og hvordan det har endret seg gjennom tiden. Nå blir informasjonen i større grad lagret og håndtert digitalt. Hvordan påvirker dette håndtering av arkiver som skal til arkivdepot?

Digitale arkiver - hva er et ordnet arkiv?

Se eldre innlegg

Oppland fylkeskommune