Fylkesarkivet

Fylkesarkivet i Oppland ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL, nå Fakkelgården. Fra 01.01.2020 har fylkesarkivet også ansvar for Hedmark fylkeskommunes arkiver, og etter hvert for de historiske arkivene til Innlandet fylkeskommune. Navnet er Innlandet fylkesarkiv.
I 2008 ble IKA Opplandene etablert. IKA Opplandene er et interkommunalt arkivsamarbeid for kommuner i Innlandet, samt enkeltkommuner i Viken. IKA Opplandene er etablert etter § 27 i kommuneloven, omfatter både kommuner og fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune v/Innlandet fylkesarkiv er vertskap og ansvarlig for tjenesteleveringen.
Fylkesarkivet er arkivdepot for fylkeskommunen og for IKA Opplandene som består av 44 kommuner i Viken og Innlandet. Dette gjør oss til et av landets største interkommunale arkiv.

 

Nyheter

Teaserbilde

Velkommen til Innlandet fylkesarkiv

Innlandet fylkesarkiv ønsker alle et godt nytt år og velkommen til Innlandet fylkeskommune.
Med overgangen til Innlandet fylkeskommune vil det kunne forekomme noen startproblemer. Vi beklager at telefon, epostadresser og andre kontaktadresser kan være ustabil de første dagene i 2020.

Les mer om Velkommen til Innlandet fylkesarkiv

Teaserbilde

Telefoniproblemer

I forbindelse med omlegging til Innlandet fylkeskommune, har alle telefonnumrene til Fylkesarkivet sluttet å virke. Vi ber derfor om at dere benytter epost for å kontakte oss eller ringer fylkeskommunens sentralbord på 61 28 90 00.

Les mer om Telefoniproblemer

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2020

Reiseliv til ulike tider og i ulike former er emne for Gudbrandsdalsseminaret i 2020. Fylket vi bur i blir rekna for det fremste reiselivsfylket i landet. Fjella våre har skremmt, og dei har lokka, og dei freistar med ekstreme utfordringar i Rondane, Dovrefjell og Jotunheimen.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2020

Teaserbilde

Kommunesammenslåing og arkiv

Mange kommuner har spurt Arkivverket, om de kan slippe å avslutte enkelte eller alle arkiver i forbindelse med kommunesammeslåinger. Arkivverkets enkle svar er nei.

Les mer om Kommunesammenslåing og arkiv

Teaserbilde

Veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon

Arkivverket har nylig lagt ut en veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon. Offentlige virksomheter har behov for å identifisere hva som er dokumentasjon i deres arbeidsprosesser, og hvordan de kan sikre den på en systematisk og forståelig måte. Som en del av SKATE-samarbeidet er prosjektet Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon blitt gjennomført og godkjent.

Les mer om Veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon

Teaserbilde

Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Arkivlovutvalget overleverte sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande tirsdag 2. april. 2019. Utvalget har utarbeidet et utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivlova fra 1999.

Les mer om Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Flere sider: 123456789101112

Fylkesarkivet i OpplandInnlandet fylkesarkiv

Besøksadresse, levering av pakker og henvendelser

Fakkelgården
Vormstuguv. 40
2624 Lillehammer

Telefon

62 00 08 80

Postadresse

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Epost

Organisasjonnummer Innlandet fylkeskommune

920 717 152

Fakturaadresse

Innlandet fylkeskommune krever elektronisk faktura levert i EHF-format til nytt organisasjonsnummer.

ELMA: 920717152 (elektronisk mottakeradresseregister)

For andre henvendelser benyttes:

Innlandet fylkeskommune
fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

Arkivarens hjørne

Pål MjørlundArkiv har tradisjonelt bestått av papirer. Vi har mange møtebøker og dokumenter som er produsert i forbindelse med den offentlige forvaltningen også en del fra private selskaper. Disse papirene inneholder informasjon og dokumentasjon om hva som er gjort, den sikrer rettigheter og viser hvilke plikter vi har hatt. Og vi kan bruke dokumentene for å si noe om hvordan samfunnet har fungert og hvordan det har endret seg gjennom tiden. Nå blir informasjonen i større grad lagret og håndtert digitalt. Hvordan påvirker dette håndtering av arkiver som skal til arkivdepot?

Digitale arkiver - hva er et ordnet arkiv?

Se eldre innlegg

Innlandet fylkeskommune