Fylkesarkivet

 

Fylkesarkivet ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL, nå Fakkelgården. Fra 2008 ble IKA Opplandene etablert. IKA Opplandene er et interkommunalt arkivsamarbeid for kommuner i Hedmark og Oppland, samt enkeltkommuner i Akershus.
IKA Opplandene er etablert etter § 27 i kommuneloven, omfatter både kommuner og fylkeskommune. Oppland fylkeskommune v/Fylkesarkivet i Oppland er vertskap og ansvarlig for tjenesteleveringen.
Fylkesarkivet er arkivdepot for fylkeskommunen og for IKA Opplandene som består av 42 kommuner i Akershus, Hedmark og Oppland. Dette gjør oss til et av landets største interkommunale arkiv.

 

 

 

Nyheter

Teaserbilde

Nytt sentralbord

Vi installerer for øyeblikket nytt sentralbord. Dette kan gi noen utfordringer i en periode, men vi håper å kunne gi en bedre service i tiden som kommer. Se noen av endringene her:

Les mer om Nytt sentralbord

Flere sider: 12345678910