Ingvild Sveen

Arkivarens nye hverdag

Arkivaryrket er et allsidig yrke, der det stadig stilles høyere krav til arkivarenes kompetanse innen både arkivdanning og arkivdepot. Utviklingen av digital teknologi har gitt oss nye muligheter, men samtidig medført nye og store utfordringer. Hvordan kan vi skape og bevare informasjonen slik at kravene til bevisverdi, autentisitet, konfidensialitet og integritet blir ivaretatt?

Les mer om Arkivarens nye hverdag

Svein Amblie

Ny arkivforskrift

I november 2016 ble forslag til nye arkivforskrifter sendt ut på høring. Med overgangen fra papirbaserte til digitale arkiv, er det behov for en oppdatering av arkivforskriften som ble skrevet for mer en 20 år siden. Som det står i innledningen til høringsnotatet: "Etter at arkivforskrifta vart vedteken, har offentlege verksemder i hovudsak gått over til elektronisk arkivdanning og arkivbevaring. Ein stor del av kommunikasjonen skjer i system utan arkivfunksjonar. Sjølv om dokumentomgrepet i arkivlova er teknologinøytralt, inneheld fleire føresegner i arkivforskrifta både omgrep og rutinar som berre gjeld for papirbaserte arkiv."

Les mer om Ny arkivforskrift

Pål Mjørlund

Dokumentkonvertering

v/ IKT-arkivar Pål Mjørlund.
Det stilles krav om at dokumenter fra offentlig sektor skal benytte spesielle filformater når de skal publiseres på Internett og når de skal plasseres i arkiv. Dette skal sikre at dokumentene forblir lesbare og at de holder seg over tid. Veldig ofte fungerer dette svært bra, men det er ikke alle dokumenter som lar seg konvertere til godkjente formater uten at det oppstår store utfordringer.

Les mer om Dokumentkonvertering

Marit Hosar

Velkommen til Fylkesarkivet / IKAO

v/Fylkesarkivar Marit Hosar.
I Arkivarens hjørne vil vi skrive om hva som opptar oss i det daglige. Om regel- og lovverket som har innvirkning på vår hverdag, om alle de hyggelige henvendelsene vi får fra de som ønsker å bruke arkivkildene til å finne svar på sine spørsmål.

Les mer om Velkommen til Fylkesarkivet / IKAO

Flere sider: 12