Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2018

Frå dei eldste tider har det eksistert eit visst spenningsforhold mellom konge og allmuge om allmenne rettar i utmark og fjell. Gudbrandsdalsseminaret 2018 handla om kven som eig naturressursane.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2018

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2017

Under Gudbrandsdalsseminaret 2017 gjekk vi inn i emne som har å gjera med livshøgtidene, fødsel og dåp, konfirmasjon og giftarmål, død og gravlegging. Det andre temaet gjaldt kunst, folkekunst og profesjonell kunst. Knytt til spørsmåla kring livshøgtidene var det nær å sjå på kunstnarlege uttrykk inspirerte av overgangane i tilværet, kyrkja og gravstadene.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2017

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2016

Industrihistorie i Gudbrandsdalen. Industri er gruvedrift, masseproduksjon, produksjon i seriar. Historisk heng industri saman med klassesamfunn, kapitalisme og sosialisme. Men industrihistoria er eldre enn som så. Alt i jernalderen vart det produsert store volum av jern i form av barrar som handelsvare og emne smedane kunne foredle.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2016

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2015

Når den nye Europaveg 6 står ferdig, har vi sett det største menneskelege inngrepet i Gudbrandsdalen etter at jernbana kom til dalen. Det gjeld både fysisk og kulturelt. For meir enn hundre år sidan vart jernbana bygd oppover dalen. Tida skaut fart. Folk tok til å stille klokka etter toget slik dei før hadde lydd kyrkjeklokka og gardsklokkene.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2015

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2014

Gudbrandsdalsseminaret 2014 opna eit nasjonalt jubileumsår. I 200 år har vi hatt vår eigen stat og eit styresett tufta på demokratiske idear og institusjonar. Dette skal feirast heile året til ende, men vi er blant dei aller første. Korleis fungerte det eineveldet som vi la bak oss?

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2014

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2013

Gudbrandsdalsseminaret 2013 set fokus på utvandring, innvandring og arbeidsvandring. Den store utbygginga av Europaveg 6 minner oss om den gjennomfarten som alltid har funnest gjennom dalen. Med store utgravingsprosjekt legg arkeologane i den samanhengen nytt land til kunnskapen vår om innvandring og busetnad, og det i ei lokal fortid som har vore nærpå ukjend til nå.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2013

Flere sider: 12