Kontakt Fylkesarkivet på telefon 61 27 18 00

E-post: 

Digipost: fylkesarkivet.oppland#VWPD

Orgnr: 812 875 272

Fakturaadresse: 

Bruk EHF faktura.

Alternativt kan faktura sendes til

eller pr brev til Oppland fylkeskommune, fakturamottak, Postboks 988, 2626 Lillehammer

Besøksadresse:
Fylkesarkivet / IKA Opplandene, Fakkelgården, Vormstuguv. 40, 2624 Lillehammer

Åpningstider for lesesalen:
mandag, tirsdag og onsdag fra kl 9:00 - 15:00, eller etter avtale.

Navn:
*
Telefon:
*
E-post:
*
Melding:
Emne: