• Vi faser ut telefaksen ved fylkesarkivet. Evt. telefaks må sendes fylkeskommunen sentralt og deretter overføres til oss. Vi anbefaler derimot å bruke epost til fylkesarkivet@oppland.org
  • Det nye telefonsystemet gir bedre dekning i våre lokaler, og vi vil ikke lenger være avhengig av at medarbeiderne sitter på kontoret for å nå dem på telefon.
  • Felles sentralbord med Oppland fylkeskommune vil gjøre det mulig for å benytte internnummer også ved kontakt med skoler, tannklinikker og sentraladministrasjonen.
  • Sentralbordet er integrert med kalender og fraværssystem, og vi vil ha bedre oversikt over når medarbeiderne er tilgjengelig.

Sist oppdatert 30.07.2013