Fylkesarkivet

Fylkesarkivet i Oppland ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL, nå Fakkelgården. Fra 01.01.2020 har fylkesarkivet også ansvar for Hedmark fylkeskommunes arkiver, og etter hvert for de historiske arkivene til Innlandet fylkeskommune. Navnet er Innlandet fylkesarkiv.
I 2008 ble IKA Opplandene etablert. IKA Opplandene er et interkommunalt arkivsamarbeid for kommuner i Innlandet, samt enkeltkommuner i Viken. IKA Opplandene er etablert etter § 27 i kommuneloven, omfatter både kommuner og fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune v/Innlandet fylkesarkiv er vertskap og ansvarlig for tjenesteleveringen.
Fylkesarkivet er arkivdepot for fylkeskommunen og for IKA Opplandene som består av 44 kommuner i Viken og Innlandet. Dette gjør oss til et av landets største interkommunale arkiv.

 

Nyheter

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2021

Hausten 1021 for vikingkongen Olav Haraldsson med sine hærmenn frå nord til sør gjennom Gudbrandsdalen. Føremålet var tosidig, kristne gudbrandsdølane og styrke si eiga makt i Norge. Det heile kulminerte i «klubbeslaget» på Hundorp. Da Olav fall på Stiklestad i 1030, reknar vi at heile landet var kristna. Dette blir tema for Gudbrandsdalsseminaret 2021.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2021

Teaserbilde

Artikkel i GD om Innlandet fylkesarkiv

Ba om å se datteren etter sju år på internatskole – fikk blankt avslag. Tittelen er hentet fra GD sin artikkel om Innlandet fylkesarkiv i forbindelse med at arkivet feirer 25 år.

Les mer om Artikkel i GD om Innlandet fylkesarkiv

Teaserbilde

Arkivutredning

Fylkesarkivet og IKA Opplandene har fått en egen utredning i forhold til fremtidig organisering og utfordringer

Les mer om Arkivutredning

Teaserbilde

Elektronisk arkiv fra helse- og omsorgssektoren

Vi har mottatt og testet et datauttrekk fra Gran kommune med saksbehandlingsdata fra helse- og omsorgssektoren. Denne dokumentasjonen har blitt produsert i verktøyet Visma Profil og arkivert i Visma Samhandling Arkiv. Mange har vært nysgjerrig på hvor gode disse dataene er.

Les mer om Elektronisk arkiv fra helse- og omsorgssektoren

Teaserbilde

Skatteoppkreveren blir statlig

Skatteoppkreveren blir statlig fra 1. november 2020. Dette medfører endringer i arkivholdet i kommunene. Det har derfor blitt utarbeidet en veileder i forhold til hvordan kommunene skal forberede overgangen og overføring av arkiver til Staten.

Les mer om Skatteoppkreveren blir statlig

Flere sider: 12345678910111213

Fylkesarkivet i OpplandInnlandet fylkesarkiv

Besøksadresse, levering av pakker og henvendelser

Fakkelgården
Vormstuguv. 40
2624 Lillehammer

Telefon

62 00 08 80

Postadresse

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Epost

Organisasjonnummer Innlandet fylkeskommune

920 717 152

Fakturaadresse

Innlandet fylkeskommune krever elektronisk faktura levert i EHF-format til nytt organisasjonsnummer.

ELMA: 920717152 (elektronisk mottakeradresseregister)

For andre henvendelser benyttes:

Innlandet fylkeskommune
fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

Arkivarens hjørne

Pål MjørlundArkiv har tradisjonelt bestått av papirer. Vi har mange møtebøker og dokumenter som er produsert i forbindelse med den offentlige forvaltningen også en del fra private selskaper. Disse papirene inneholder informasjon og dokumentasjon om hva som er gjort, den sikrer rettigheter og viser hvilke plikter vi har hatt. Og vi kan bruke dokumentene for å si noe om hvordan samfunnet har fungert og hvordan det har endret seg gjennom tiden. Nå blir informasjonen i større grad lagret og håndtert digitalt. Hvordan påvirker dette håndtering av arkiver som skal til arkivdepot?

Digitale arkiver - hva er et ordnet arkiv?

Se eldre innlegg

Innlandet fylkeskommune