Fylkesarkivet

Fylkesarkivet i Oppland ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL, nå Fakkelgården. Fra 01.01.2020 har fylkesarkivet også ansvar for Hedmark fylkeskommunes arkiver, og etter hvert for de historiske arkivene til Innlandet fylkeskommune. Navnet er Innlandet fylkesarkiv.
I 2008 ble IKA Opplandene etablert. IKA Opplandene er et interkommunalt arkivsamarbeid for kommuner i Innlandet, samt enkeltkommuner i Viken. IKA Opplandene er etablert etter § 27 i kommuneloven, omfatter både kommuner og fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune v/Innlandet fylkesarkiv er vertskap og ansvarlig for tjenesteleveringen.
Fylkesarkivet er arkivdepot for fylkeskommunen og for IKA Opplandene som består av 44 kommuner i Viken og Innlandet. Dette gjør oss til et av landets største interkommunale arkiv.

 

Nyheter

Teaserbilde

Velkommen til Innlandet fylkesarkiv

Innlandet fylkesarkiv ønsker alle et godt nytt år og velkommen til Innlandet fylkeskommune.
Med overgangen til Innlandet fylkeskommune vil det kunne forekomme noen startproblemer. Vi beklager at telefon, epostadresser og andre kontaktadresser kan være ustabil de første dagene i 2020.

Les mer om Velkommen til Innlandet fylkesarkiv

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2020

Reiseliv til ulike tider og i ulike former er emne for Gudbrandsdalsseminaret i 2020. Fylket vi bur i blir rekna for det fremste reiselivsfylket i landet. Fjella våre har skremmt, og dei har lokka, og dei freistar med ekstreme utfordringar i Rondane, Dovrefjell og Jotunheimen.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2020

Teaserbilde

Kommunesammenslåing og arkiv

Mange kommuner har spurt Arkivverket, om de kan slippe å avslutte enkelte eller alle arkiver i forbindelse med kommunesammeslåinger. Arkivverkets enkle svar er nei.

Les mer om Kommunesammenslåing og arkiv

Teaserbilde

Veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon

Arkivverket har nylig lagt ut en veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon. Offentlige virksomheter har behov for å identifisere hva som er dokumentasjon i deres arbeidsprosesser, og hvordan de kan sikre den på en systematisk og forståelig måte. Som en del av SKATE-samarbeidet er prosjektet Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon blitt gjennomført og godkjent.

Les mer om Veileder for identifisering og sikring av dokumentasjon

Teaserbilde

Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Arkivlovutvalget overleverte sin utredning til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande tirsdag 2. april. 2019. Utvalget har utarbeidet et utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivlova fra 1999.

Les mer om Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Teaserbilde

Ny bevarings- og kassasjonsplan for IKA-Opplandene

I tråd med Riksarkivarens anbefaling er det utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for alle medlemskommunene i IKA Opplandene. Kapittel 6 som omhandler helse er ikke ferdig enda. Dette skyldes at nye bevaringsregler for pasient- og journalopplysninger er ute på høring. Høringsfristen er satt til 19. mars 2019.

Les mer om Ny bevarings- og kassasjonsplan for IKA-Opplandene

Flere sider: 12345678910111213

Fylkesarkivet i OpplandInnlandet fylkesarkiv

Besøksadresse, levering av pakker og henvendelser

Fakkelgården
Vormstuguv. 40
2624 Lillehammer

Telefon

62 00 08 80

Postadresse

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Epost

Organisasjonnummer Innlandet fylkeskommune

920 717 152

Fakturaadresse

Innlandet fylkeskommune krever elektronisk faktura levert i EHF-format til nytt organisasjonsnummer.

ELMA: 920717152 (elektronisk mottakeradresseregister)

For andre henvendelser benyttes:

Innlandet fylkeskommune
fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

Arkivarens hjørne

Pål Mjørlundv/ IKT-arkivar Pål Mjørlund.
Det stilles krav om at dokumenter fra offentlig sektor skal benytte spesielle filformater når de skal publiseres på Internett og når de skal plasseres i arkiv. Dette skal sikre at dokumentene forblir lesbare og at de holder seg over tid. Veldig ofte fungerer dette svært bra, men det er ikke alle dokumenter som lar seg konvertere til godkjente formater uten at det oppstår store utfordringer.

Dokumentkonvertering

Se eldre innlegg

Innlandet fylkeskommune