Fra journalFylkesarkivet i Oppland har mange forskjellige arkiver i våre magasiner. Ett av dem er arkivet etter en institusjon opprettet i 1913 under navnet Presteseter asyl. Hele arkivet er på omtrent 14 hyllemeter med arkivmateriale fra perioden 1912-1980, og består av protokoller som møtebøker, innskrivingsprotokoller, utskrivingsprotokoller, kopibøker, journaler, sakarkiv, sykejournaler, rapportbøker, tøyprotokoller, protokoll over verdigjenstander og penger, sjokkbok, laboratorieundersøkelser, spesialterapi, poliklinisk behandling, protokoll over døde og obduksjoner, dagbøker over gardsbruket og selvfølgelig regnskap.  Fra en historikers ståsted er dette arkivet et utrolig spennende arkiv, fordi arkivet er så komplett! Arkivet kan derfor brukes til mye: Slektsforskning, forskning på sykdom, institusjonshistorie, gårdshistorie og samfunnshistorie.

 I september 1913 åpnet Presteseter asyl. 17 kvinner ble innskrevet som pasienter den 3. september, mens dagen etter kom 15 menn. Totalt den første måneden kom det inn 127 pasienter, og totalt i 1913 ble det lagt inn 162 pasienter. Samme år ble det utskrevet 4 menn og 2 kvinner.Presteseter asyl slik det så ut tidlig på 1900 tallet

De 5 vanligste diagnosene pasientene hadde var Dementia (schizofreni?), Melankolia (alvorlig depresjon), Paranoia, Mania og Epilepsi. Som vi ser av bildet ble også pasienter med diagnosen Alcoholismus (alkoholiker) også behandlet her. 

Ut av rapportbøkene kan vi også få et innblikk i middagene som ble servert. I april ble det servert blant annet Lapskaus og melkesuppe, Fiskeboller og sagosuppe, Saltkjøtt, flesk og erter, Kjøtt og kjøttsuppe, kjøttkaker og rødgrøt. Rapportbøkene viser hvordan livet var, om det hadde vært rolig eller urolig på avdelingene, sykdommer og hvor mange som dro til gudstjeneste. Kort fortalt, i arkivet etter Presteseter Asyl kan man vise hvordan livet kunne arte seg ved en behandlingsinstitusjon. 

Foredraget om Presteseter som ble framført på Arkivdagen i november 2017 kan lastes ned her,