Pål Mjørlund

Digitale arkiver - hva er et ordnet arkiv?

Arkiv har tradisjonelt bestått av papirer. Vi har mange møtebøker og dokumenter som er produsert i forbindelse med den offentlige forvaltningen også en del fra private selskaper. Disse papirene inneholder informasjon og dokumentasjon om hva som er gjort, den sikrer rettigheter og viser hvilke plikter vi har hatt. Og vi kan bruke dokumentene for å si noe om hvordan samfunnet har fungert og hvordan det har endret seg gjennom tiden. Nå blir informasjonen i større grad lagret og håndtert digitalt. Hvordan påvirker dette håndtering av arkiver som skal til arkivdepot?

Les mer om Digitale arkiver - hva er et ordnet arkiv?

Svein Amblie

Kommune-, Regionreform og arkiv

Fra 2020 er målet at Norges kommuner skal reduseres fra 422 til 356. Samtidig skal antall fylkeskommuner reduseres fra 18 til 11. Det vil si at de fleste blir berørt. Før to eller flere kommuner/fylkeskommuner slås sammen, opphører de opprinnelige kommunene å eksistere, og det etableres en ny. Hva innebærer dette rent arkivmessig?

Les mer om Kommune-, Regionreform og arkiv

Mari Charlotte Nilssen

Samferdselsarkivet

I 1976 fikk vi et nytt forvaltningsnivå, da fylkeskommunen ble opprettet. Det ble underlagt politisk styring på linje med kommunene og med en egen administrasjon. Oppgaver ble overført fra staten til den nye fylkeskommunen, Arkivene dette nye forvaltningsnivået skapte skulle ikke avleveres til staten, men bli værende som en del av deres ansvar slik som i kommunene.

Les mer om Samferdselsarkivet

Bjørg Ida Berget

presteseter asyl

Fylkesarkivet i Oppland har mange forskjellige arkiver i våre magasiner. Ett av dem er arkivet etter en institusjon opprettet i 1913 under navnet Presteseter asyl. Hele arkivet er på omtrent 14 hyllemeter med arkivmateriale fra perioden 1912-1980, og består blant annet av protokoller som møtebøker, innskrivingsprotokoller, utskrivingsprotokoller, kopibøker, journaler, sakarkiv, sykejournaler, rapportbøker og tøyprotokoller.

Les mer om presteseter asyl

Anne Beate Lystad

Archivaren Gud bevar'en

Riksarkivar er den faglige og administrative lederen av Riksarkivet og Arkivverket i Norge. Embetet ble opprettet i 1839, den gang var riksarkivaren kun sjef for Riksarkivet. Fra 1904 var riksarkivaren også øverste sjef for statsarkivene. Kong Karl Johan brukte den personlige kongemakten han hadde etter Grunnloven da han i 1840 suverent satte til side regjeringens innstilling og utnevnte den 32 år gamle Henrik Wergeland til den første norske riksarkivar.

Les mer om Archivaren Gud bevar'en

Vigdis Astin Wæhler

Hvorfor digitalisere papirarkiv

Å digitalisere papirarkiv er viktig av flere grunner. Bedre tilgang til materialet, redusert slitasje ved håndtering av slitt og gammelt materiale og bekjentgjøre hva institusjonen institusjonen har å tilby er noen viktige faktorer.

Les mer om Hvorfor digitalisere papirarkiv

Flere sider: 123