Det har vært gjort et betydelig arbeid i utarbeidelsen av reglene for hva som skal bevares og kasseres i kommunal sektor. Med bevaring mener vi at materialet skal oppbevares til evig tid. Reglene som ble innført fra 1. februar 2014, forkaster alle tidligere forskrifter om bevaring og kassasjon av arkiver for sektoren. Der de tidligere reglene sa noe om hvor lenge forskjellige typer materiale skal oppbevares og hva vi kunne kassere det meste av, omtaler nå de nye reglene bare det vi SKAL beholde. Det blir dermed et minimumskrav for bevaring som er beskrevet i forskriften. I tråd med Riksarkivarens anbefaling er det utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for: 

  • Hva slags dokumentasjon skapes som ledd i kommunens og fylkeskommunens saksbehandling og tjenesteyting?
  • Hvor finnes dokumentasjonen?
  • Hvor lenge og hvor skal dokumentasjonen tas vare på?

Mye av arbeidet med en bevarings- og kassasjonsplan, blant annet beskrivelse av arkivene og setting av kassasjonsfrister, skal uansett gjøres i forbindelse med arkivplan. 

Dette er andre utgave av IKA Opplandenes bevarings- og kassasjonsplan. Hvis ikke kommunen har en egen bevarings- og kassasjonsplan kan denne planen gjelde for kommunen.  

De vesentlige endringene fra forrige revisjon av planen er: Et nytt kapittel om helse- og omsorgstjenester, mer innhold i kapittelet om økonomi og virksomhetsstyring, og en gjennomgang av «utseendet» til planen som forhåpentligvis gjør den lettere å lese. Det har også kommet en ny kommunelov og arkivforskrift siden sist

 

Bevarings- og kassasjonplan for deltakerkommuner i IKA Opplandene (2022)

 

Riksarkivarens forskrift ligger på Lovdata.no. Gå til Forskriften.

Oppdatert 29.04.2022.

 

 

Tidligere versjoner av planen:

Bevarings- og kassasjonsplanen for alle medlemskommunene i IKA Opplandene (2019)