I tråd med Riksarkivarens anbefaling er det utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for alle medlemskommunene i IKA Opplandene. Kapittel 6 som omhandler helse er ikke ferdig enda.  Dette skyldes at nye bevaringsregler for pasient- og journalopplysninger er ute på høring. Høringsfristen er satt til 19. mars 2019.

Det har vært gjort et betydelig arbeid i utarbeidelsen av reglene for hva som skal bevares og kasseres i kommunal sektor. Med bevaring mener vi at materialet skal oppbevares til evig tid. De nye reglene som ble innført fra 1. februar 2014, forkaster alle tidligere forskrifter om bevaring og kassasjon av arkiver for sektoren. Der de tidligere reglene sa noe om hvor lenge forskjellige typer materiale skal oppbevares og hva vi kunne kassere det meste av, omtaler nå de nye reglene bare det vi SKAL beholde. Det blir dermed et minimumskrav for bevaring som er beskrevet i forskriften. I tråd med Riksarkivarens anbefaling er det utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for: 

  • Hva slags dokumentasjon skapes som ledd i kommunens og fylkeskommunens saksbehandling og tjenesteyting?
  • Hvor finnes dokumentasjonen?
  • Hvor lenge og hvor skal dokumentasjonen tas vare på?

Mye av arbeidet med en bevarings- og kassasjonsplan, blant annet beskrivelse av arkivene og setting av kassasjonsfrister, skal uansett gjøres i forbindelse med arkivplan. 

Den nye bevarings- og kassasjonsplanen for alle medlemskommunene i IKA Opplandene kan lastes ned her.

 

Riksarkivarens forskrift ligger på Lovdata.no. Gå til Forskriften.

Oppdatert 07.02.2019.