Søknaden

Søker du om partsinnsyn, må du gjøre rede for din tilknytning til saken, hvorfor du ønsker innsyn, samt legge ved kopi av legitimasjon. Søknader om partsinnsyn sendes det arkivet som oppbevarer materialet.

Partsinnsyn ved fullmakt

Partsinnsyn kan utføres gjennom fullmektig. Det må da i tillegg forevises en skriftlig og signert fullmakt, og fullmektigen må legitimere seg.

Kopier

Spørsmålet om å levere kopier av taushetsbelagt materiale er en egen sak, som avgjøres uavhengig av det faktum at det er gitt innsyn i materialet.