Teaserbilde

Kommunearkivkonferansen 2020

Store endringer er på gang innen dokumentasjonforvaltningen. Digitaliseringen påvirker vår hverdag og gir oss nye muligheter for håndtering og bevaring av informasjon. Vi retter derfor søkelyset mot utfordringene som nå møter oss: Innebygd arkivering, funksjonsbaserte K-koder, nye forskrifter for bevaring og kassasjon av pasientopplysninger, dokumentbehandling innen landbruk for å nevne noe. Vi har en ny arkivlov i emning og vi har fått nye regioner.

Les mer om Kommunearkivkonferansen 2020

Teaserbilde

Kommunearkivkonferansen 2019

Interkommunalt samarbeid i fokus!
  

 

Teaserbilde

Kommunearkivkonferansen 2018

IKA Opplandene er ti år. Arkivsamarbeidet ble etablert i 2008 med Oppland fylkeskommune som vertskommune. Det har vært en stor utvikling innen arkivfeltet disse ti årene. Konferansen vil rette søkelyset på denne utvikling. Vel møtt på Lillehammer

Les mer om Kommunearkivkonferansen 2018

Teaserbilde

Kommunearkivkonferansen 2017

Årets kommuneseminar for IKA Opplandene setter søkelyset på de utfordringer fylkeskommunene og kommunesektoren står overfor i overgangen fra analoge til digitale arkiver. Hvordan bevare de digitale arkivene for ettertiden? Og hvordan skal vi gjøre den digitale informasjonen tilgjengelig for innbyggere eller for forskere? Hvilke erfaringer har vi høstet ved å foreta uttrekk av de ulike fagsystemer og arkivsystemer? Konferansen tar opp utfordringene med de digitalt skapte arkivene, men ser også på erfaringer med digitalisering av papirarkiv

Les mer om Kommunearkivkonferansen 2017

Flere sider: