LagringsservereÅrets kommuneseminar for IKA Opplandene setter søkelyset på de utfordringer fylkeskommunene og kommunesektoren står overfor i overgangen fra analoge til digitale arkiver. Hvordan bevare de digitale arkivene for ettertiden? Og hvordan skal vi gjøre den digitale informasjonen tilgjengelig for innbyggere eller for forskere? Hvilke erfaringer har vi høstet ved å foreta uttrekk av de ulike fagsystemer og arkivsystemer?

Konferansen tar opp utfordringene med de digitalt skapte arkivene, men ser også på erfaringer med digitalisering av papirarkiv

 

Konferansen holdes på Lillehammer Hotel

 

Arrangør: Fylkesarkivet i Oppland / IKA Opplandene

 

Bindende påmelding innen 28. april 2017