Kommunearkivkonferansen 2017

 

Priser:

Medlemskommunene dekker overnatting/opphold til selvkost:
Hele konferansen, inkl. overnatting: Kr 1 395.-
Dagpakker uten middag: Kr 990,-


For de som ikke er medlemmer i IKA Opplandene:
Med overnatting: Kr 1900.-

Uten overnatting: Kr 1500.-