Kommunearkivkonferansen 2017

Program onsdag 10. mai

10:00 Registrering og kaffe  
11:00 Velkommen  Marit Hosar, Fylkesarkivet/
IKA Opplandene
11:10 Åpning av konferansen  Ivar Odnes, fylkesvaraordfører
11:30 Arkiv og digitale kommuner 

Inga Bolstad, riksarkivar
12:00 Arkivutfordringer i offentlig sektor Bernt Østbye, Elverum kommune
12:30 Lunsj

 
13:30 Frå Offentleg Elektronisk Postjournal (OEP) til innsyn i offentleg forvaltning? Gunnar Urtegaard, Difi
14:00 Arkivering i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Torbjørn Nystadnes, Direktoratet for
e-helse
14:30 Håndtering av historiske pleie- og
omsorgssystemer
Pål Mjørlund, Fylkesarkivet/
IKA Opplandene
14:50 Kaffepause  
15:00  Overgang til digital forsendelse og
arkivering fra fagsystemene
Mette E. Nordvik, Sør-Odal kommune
15:20  Arkivhåndtering fra Pleie- og
omsorgssystem
Kjartan Kleppe, Visma
15:40  Bevarings- og kassasjonsfrister for
kommunale arkiver
Kirsti Sletten, Fylkesarkivet/
IKA Opplandene
16:00 Kaffepause  
16:10  Digital signering - Former for
signatur og krav til signering
Odd Gunnar Ludvigsen, Fylkesarkivet / IKA Opplandene
16:30-16:45 Spørsmål/diskusjon  
17:00-18:00 Omvisning på Maihaugen eller Fylkesarkivet  
19:30 Middag