Kommunearkivkonferansen 2017

Program torsdag 11. mai

8:30 

Digitalisering og tilgjengeliggjøring av
papirarkiver

Elisabeth Nilsen Edler, Fylkesarkivet / IKA Opplandene
9:00 Erfaring fra digitalisering av vann- og
avløpsarkiver


Ragnhild Huso Opsahl, Lillehammer kommune
9:15 Frittstående løsninger i praksis 

Christian Lundvang, Documaster as
9:30 Digitalisering av skadet materiale,
muggsanering

Monika Sokol-Rudowska, Fylkesarkivet / IKA Opplandene
9:45 Digitalisering og formidling av fotografier  Jørn Hagen, Fylkesarkivet / IKA Opplandene
10:00 Kaffepause m/utsjekking

 
10:30 Arkivfunksjonen i digitaliseringens tjeneste
– Erfaringer fra Skedsmo kommune

Elisabeth Gade, Skedsmo kommune
10:45 Erfaringer med uttrekk fra Noark-systemer 

Pål Mjørlund, Fylkesarkivet / IKA Opplandene
11:00 Uttrekk av historiske data i ESA 

Ragnar Sturtzel, Evry
11:20 Uttrekk av data fra Noark-systemer  Jeanette Larsen, Tieto
11:40 Kaffepause

 
12:00 Ved et veiskille 

Harriet Marie Terjesen, Vestfold fylkeskommune
12:30 Private aktører i offentlig forvaltning - hva
skjer med arkivene?

Ranveig Gausdal, byarkivar, Oslo byarkiv
13:00 Spørsmål/diskusjon

 
13:30 Avslutning med lunsj