IKA Opplandene 10 år

Kommunearkivkonferanse 17.  og 18. april 2018

 

illustrasjon - IKA OpplandeneIKA Opplandene er ti år. Arkivsamarbeidet ble etablert i 2008 med Oppland fylkeskommune
som vertskommune.
Det har vært en stor utvikling innen arkivfeltet
disse ti årene. Konferansen vil rette søkelyset på denne utvikling.
Vel møtt på Lillehammer