Program onsdag 18. april

 

08:30 Sikker distribusjon av personsensitive
opplysninger til/fra arkivdepot
Odd Gunnar Ludvigsen,
Fylkesarkivet og Bente
Huuse, Lillehammer
kommune 
09:15 Arkade 5 Pål Mjørlund, Fylkesarkivet
09:45 Arkivverkets brukertjeneste Vigdis Stensby
Arkivverket
10:15 Kaffepause — besøk på stand  
10: 45  Bevaring – og kassasjonsplan Kirsti O. Sletten,
Fylkesarkivet
11:15 Brukerorientert arkivtilsyn Thomas Øverby
Arkivverket
11:45 GDPR - hva betyr dette for arkivsektoren Linda Svendsrud,
KS-Konsulent
12.15 Avslutning  Marit Hosar
12:30 Lunsj