Program tirsdag 17. april

10:00 Registrering og kaffe  
11:00 Velkommen og åpning av
konferansen
Marit Hosar, fylkesarkivar og daglig leder
for IKA Opplandene
11:10 IKA Opplandene 10 år Marit Hosar
11:40 Hva har IKA Opplandene betydd
for kommunene
Bernt Østbye, styreleder i IKA
Opplandene og arkivleder Elverum
kommune
12:10 Lunsj  
13:10 De nye arkivforskriftene  Marit Hosar, fylkesarkivar
13:50 Riksarkivarens forskrifter Pål Mjørlund, IKT-arkivar
14:40 Ny arkivinstruks for
IKA Opplandene
Svein Amblie, seniorrådgiver
Fylkesarkivet
14:10 Diskusjon om forskriftene og
arkivinstruksen
 
14:30 Kaffepause  
14:50

Peacha kucha: 10 minutter hver:

 

Min arkivdag

Marlyn S Bergeid
Sonja Tangen
Kristin Lunde Ytreeide
Bjørg Ida Berget
15:45 Arkivplan - internkontroll Pål Mjørlund, IKT-arkivar, Fylkesarkivet
16:15 Bestandskartlegging i sammenheng
med arkivplan
Birte Rine Young, Øygarden kommune,
styreleder IKA Hordaland
16:45 Avslutning første dag  
17:00 -
18:00
Avreise til Fylkesarkivet,
Omvisning
-muggsanering
-digitalisering
-magasiner
 
     
19:30 Jubileumsmiddag