Kommunearkivkonferansen 2020

 

Kommunearkivkonferansen er utsatt!

Innlandet fylkeskommune jobber etter føre var-prinsippet og ønsker å  unngå spredning av koronasmitten. Vi følger råd og anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. Derfor velger vi å avlyse eller utsette en del arrangementer på ubestemt tid.

 

Vi kommer derfor ikke til å gjennomføre konferansen 1. og 2 april, men håper å kunne gjennomføre kommunearkivkonferansen til høsten.