Program 1. april

10:00 Kaffi og registrering    
11:00 Opning    
11:15 Kva no for arkivlova? Inga Bolstad Riksarkivar, Arkivverket
11:50 Bevaringsverdig informasjon på Facebook - korleis sikre det for ettertida? Pål Mjørlund IKT-arkivar, Innlandet fylkesarkiv / IKA Opplandene
12:00 Lunsj    
13:00 Dokumenthandtering i landbrukssektoren - fagsystem, multiproveniens og dokumentasjon i kommunane Wenche Lynum Arkivleiar i Landbruksdirektoratet
  Ny metode for å sikre arkiv i kommunal sektor Sigve Espeland Rådgjevar, IKA Rogaland
  Innebygd arkivering - tilgang til informasjon  i et langtidsperspektiv Marthe Rosenvinge Rådgiver, Arkivverket
14:10 Kaffipause    
14:30 Framtida til IKA Opplandene i det nye Innlandet Marit Hosar Fylkesarkivar, Innlandet fylkesarkiv / IKA Opplandene
15:00 Korleis byggje opp ei ny digital arkivteneste i eit nytt fylke? Daiva Skoglund Arkivleiar, Innlandet fylkeskommune
15:30 Quiz    
16:00 Oppsummering av dagen    
       
19:00 Middag på hotellet