Program 2. april

 

08:30 Velkommen til ny dag    
08:30

Min arkivkvardag

korte innlegg på 10 min. frå ulike arkivarar

Ingvild Korsnes Daasvand

Lørenskog kommune

   

Wenche Støa

Jevnaker kommune

   

Christina Jensen

Rendalen kommune

   

Mari Arnkleiv

Norsk vegmuseum

09:30 Arkivformidling - korleis kombinere arkiv, teikneserie og kunst? Marit Hosar Fylkesarkivar og kunstnar, Innlandet fylkesarkiv / IKA Opplandene
10:00 Kaffi og utsjekk frå hotellromma    
10:30 Samlokalisering og standardisering av arkivtenester - hvordan jobbe smartere? Vilde Ronge Avdelingsdirektør i Norsk Helsenett
11:15 Korleis vert dei nye funksjonsbaserte K-kodane? Inger Berit Eidsten Prosjektansvarleg for KS og Kommuneforlaget (Ciber)
12:00 Lunsj    
13:00 Nye forskrifter om bevaring og kassasjon av pasientopplysningar frå kommunale og fylkeskommunale helsetenester Anne Aune Fagdirektør, Arkivverket
 

Gjennomgang i grupper og felles oppsummering

   
 

Litt om vegen vidare med revidering av IKA Opplandenes bevarings- og kassasjonsplan

   
13:50 Oppsummering og avslutning Marit Hosar Innlandet fylkesarkiv / IKA Opplandene