Kommunearkivkonferansen 2022

Vi legger opp til at vi skal møtes igjen, og planlegger for konferanse på Lillehammer 10.-11.mai 2022.
Programmet er pr. 26. januar. Det vil bli endringer.