Program 10. mai

10:00 Kaffi og registrering    
11:00 Opning og velkomst ved fylkesordførar Even Aleksander Hagen og fylkesarkivar Marit Hosar    
11:30 Meir effektiv arkivhandtering    
  Utvikling på arkivfeltet - Innebygd arkivering, kunstig intelligens og maskinlæring Espen Sjøvoll Avdelingsdirektør, Arkivverket
  Robust og framtidsretta sakarkivsystem - nytt systeminnkjøp gjennom Hedmark IKT Inger Berit Eidsten Senior manager, Marstrand AS
  Robotisering av oppgåver - roboten Fredrik Ingerid Gjøstad Byarkivar, Fredrikstad byarkiv
  Spørsmål og diskusjon    
13:00 Lunsj    
14:00 Bevaring og kassasjon i praksis. Korleis kassere i fullelektroniske arkivsystem    
 

Vi utfordrar ulike leverandørar av sakarkivsystem til innlegg om korleis dei ser for seg ulike løysingar for kassasjon i sakarkivsystema. 

  • Tieto Evry ved Rune Lysbakken
  • Acos ved Håvard S. Hansen og Ivar W. Thomassen
  • Sikri ved Inghild Nygård
   
15:00 Framtidas klassifisering - Kva skal erstatte K-kodar? Inger Berit Eidsten senior manager, Marstrand AS
15:20 Kaffe og biteti    
15:45 Min dag som arkivar - korte innlegg frå arkivarar i IKA Opplandene    
 

Ingvild Korsnes Daasvand, arkivleiar i Lørenskog kommune

Anne Haugom, arkivleiar i Østre Toten kommune

Jan Erik Kampenhøi, arkivleiar i Stange kommune

Nadja Koriakina, arkivar IKA Opplandene (om kommune og privatarkiv)

   
16:45

Hilsen fra kultursjef i Innlandet fylkeskommune

Randi Langøigjelten  
16:50

Slutt for dagen

   
17-18

Frivillig program.

  • Rusletur på Maihaugen
  • Omvisning på fylkesarkivet
   
19:00 Middag på hotellet