Program 11. mai

 

09:00 Innsyn i historisk arkivmateriale - papir, fagsystem og fullelektronisk arkiv    
 

Alle arkivarar på IKA Opplandene.

   
10:00

Samling av arkivtenester – korleis jobbe smartare? Erfaringar frå etablering av Norsk Helsenett

Vilde Ronge

avdelingsdirektør dokumentasjonsforvaltning i Norsk Helsenett SF

  spørsmål og diskusjon    
10:30 Kaffi og utsjekk frå hotellromma    
 11:00 Offentlegheit og innsyn    
  Offentlegheit i dokumentasjonsforvaltninga - korleis jobbar vi i arkivet?  Synnøve Standal leiar av dokumentasjonssenteret i Lillestrøm kommune
 

“Derfor trenger vi dere!” - korleis brukar journalistar arkivet og offentleg journal

Tarjei Leer-Salvesen journalist i Fædrelandsvennen og fagbokforfattar
11:50 Korleis brukar fylkesarkivet kommunalt arkiv i formidling?   Janne Brovold og Mari Charlotte Nilssen arkivarar ved IKA Opplandene
12:10 Norsk helsearkiv på Tynset – moglegheiter for innsyn, tenester og mottak av arkiv frå kommunane Cecilie Kornsæther seniorrådgjevar i Arkivverket, avdeling Tynset
12:45 Oppsummering og avslutning   Innlandet fylkesarkiv / IKA Opplandene
13-14 Lunsj