Dokumentarkiv

Her vil du finne referater, dokumenter og presentasjoner fra avholdte styremøter og eiermøter i IKAO.

 

Driftsåret 2018

Styremøtedokumenter

Innkalling styremøte 13.6.2018

Referat fra styremøte 18.4.2018

Innkalling styremøte 18.4.2018

Innkalling styremøte 14.2.2018

Referat fra styremøte 14.2.2018

 

Representantskapsmøte 21.3.2018

Referat representantskapsmøte IKA Opplandene 21.03.2018

Innkalling representantskapsmøte IKA Opplandene 21.03.2018

 

Sakspapirer til representantskapsmøte 21.3.2018

Sakspapirer til representantskapsmotet 2018

 

 

Driftsåret 2017

Styremøtedokumenter

Representantskapsmøte 23.3.2017

Sakspapirer til representantskapsmøte 23.3.2017

Driftsåret 2016

Styremøtedokumenter

Representantskapsmøte

Dokumenter til representantskapsmøte 2016

 

Driftsåret 2015

Representantskapsmøte

Dokumenter til representantskapsmøte

Styremøtedokumenter

Driftsåret 2014

Representantskapsmøte

Driftsåret 2013

Representantskapsmøte

Dokumenter til representantskapsmøte

Budsjett 2014

Presentasjoner til årsmøte