Arkivdagen 2015 hadde "Grenseløst" som tema. I år var markering av dagen lagt til Fylkesarkivets lokaler i Fakkelgården. Fylkesarkivet samarbeidet med de andre arkivinstitusjonene i Lillehammer; Opplandsarkivet avd Maihaugen og Norsk vegmuseum. Svein Amblie og Monika Sokol-Rudowska holdt foredrag om migrasjon fra 1800 til i dag. Fylkesarkivets ansatte orienterte om prosjekter og hva som finnes i kommunearkivene. Deretter var det omvisning i nye lokaler - og selvsagt servering.

Migrasjon i Norge fra 1800-tallet til i dag og dokumenasjonen i arkivene

Les de ulike foredragene. :

Svein Amblie:

Migrasjon og arkiv. Migrasjon i Norge fra 1800-tallet til i dag og dokumenasjonen i arkivene 

Monika Sokol-Rudowska: