Arkivdagen er en årlig begivenhet der arkivinstitusjoner over hele Norden inviterer folk til å bli kjent med hva som finnes i arkivene. Arkivdagen 2014 går av stabelen søndag 9. november og markeres med et miniseminar på Maihaugen.

Årets arrangement har fått tittelen «Retten til å bli husket kontra retten til å bli glemt».

- Et overordna mål med årets program er å diskutere den grunnleggende konflikten mellom sletting og bevaring, sier fylkesarkivar Svein Amblie.

Han forteller videre at konflikten kan oppsummeres med den ugifte moren som har behov for å slette alle spor for å skjerme seg fra skammen, kontra barnet, som har behov for å kjenne sitt opphav.

Tapt barndom

Det har ikke vært noen selvfølge at dokumentasjon som i dag bidrar til å rette opp urett skulle bli bevart.

- Datatilsynet forsøkte i sin tid å få slettet arkivet etter Norsk Misjon Blant Hjemløse med bakgrunn i personvern. Dette arkivet ble imidlertid bevart og har i dag bidratt til at taterbarn har fått erstatning for tapt barndom, sier rådgiver i Fylkesarkivet Silje Dragsund Aase.Foredragsholderne på Arkivdagen 2014. Fra venstre Synne Østern, Silje Dragsund Aase og Ola Selvaag.

Leder for Opplandsarkivet, avdeling Maihaugen, Marit Hosar påpeker problemstillingen knyttet til at offentlig helsevesen kjøper tjenester av private.

-Med unntak av det som står nedfelt i regnskapsloven har ikke private bevaring- og dokumentasjonsplikt. Når det offentlige kjøper tjenester av private aktører blir ikke nødvendigvis dokumentasjonen tatt vare på, sier Hosar.

Hun påpeker at det mest sannsynlig kommer en ny paragraf i arkivloven for å sikre dokumentasjonen.

-Her er det er en gråsone i lovverket som bør rettes opp, tilføyer Dragsund Aase.

Uønska informasjon

Et problem er informasjon og bilder på internett som man ønsker å få sletta.

- Dette problemet har eskalert gjennom bruken av sosiale medier. Det er ikke alle som tenker over at bilder som ble lagt ut i ung alder kan få store konsekvenser den dagen man skal ut på arbeidsmarkedet, fortsetter Hosar.

Hun forteller videre at Synne Østern i Norsis, som også er leder for slettmeg.no, skal holde et innlegg på arkivdagen om nettopp muligheten for å slette uønska informasjon på internett.

Under miniseminaret på Maihaugen får vi høre mer om konflikten mellom personvern og bevaring av arkiver med sensitivt innhold.

- Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva som er viktigst. En barnevernsmappe kan inneholde mye som mange vil glemme, men samtidig kan denne type dokumentasjon bidra til gjenoppreisning for mennesker som har opplevd urett og overgrep, avslutter Dragsund Aase

Arkivdagen 2014 er et samarbeid mellom Fylkesarkivet, Opplandsarkivet avd. Maihaugen og Norsk veimuseum.

 

Sist oppdatert 03.11.2014