I år feirer vi at det er 100 år siden kvinner fikk allmenn statsborgerlig stemmerett. Derfor har Marit Hosar på Opplandsarkivet og Silje Dragsund Aase på Fylkesarkivet i Oppland, lett gjennom arkivene for å finne stemmene til de første kvinnene som engasjerte seg politisk i Lillehammer og i Gudbrandsdalen. Arkivene gir blant annet innblikk i hvor stor oppslutning kvinnene fikk ved kommunestyrevalgene, og hvilke politiske saker de engasjerte seg i.Grete Annie Berget var statsråd i Barne- og Familiedepartementet fra 1991 – 1996. Hun er den eneste kvinnelige statsråden fra Gudbrandsdalen./Foto: Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet. 

I tillegg til presentasjonen av de kvinnelige pionerene i kommunepolitikken, vil Arkivdagen handle om livet i en norsk interneringsleir. Leirene ble opprettet etter krigen for å blant annet «rehabilitere» kvinner som hadde hatt kontakt med tyske menn.  Gudmund Moren fra Høgskolen i Lillehammer holder foredraget «En glemt stemme: Brev fra interneringen 1945- 1947.» Brevene Moren skal fortelle om ble skrevet av et forelsket par, hun satt internert på blant annet Nordseter, mens han satt på Akershus.  

Arkivdagen på Lillehammer et samarbeidsprosjekt mellom Opplandsarkivet avd Maihaugen, Norsk Vegmuseum og Fylkesarkivet i Oppland.

Arkivdagen er åpen for alle og koster ingenting. 

Sist oppdatert 03.11.2013