Fra 1908 startet en ny tradisjon i Brage. De begynte med et årlig ball, Brageballet. Tidligere avsluttet året med en enkel fest, men fra og med dette året skulle det være et mer stilfullt ball som markerte slutten på Brage-året, som varte fra september og ut skoleåret1. Dette skulle bli en årlig tradisjon som varte helt fram til Brage opphørte, eller døde ut en gang rundt 1980. Ballet ble alltid avholdt på et av byens hoteller. De siste årene virker det som festen var det som var igjen av Brage. Alkoholen kom mer i sentrum på bekostning av det stilfulle. Allerede på slutten av 60 tallet var det flere hoteller som vegret seg fra å stå som vertskap.

Det ville være naivt å tro at alkoholen ikke sto sentralt også i de tidligere årene. Tross alt var dette ungdom og mage hadde sitt første møte med alkoholen gjennom punchen nettopp på brageballet. Men stil var det lagt opp til fra starten av, der deltagerne møtte opp i sin fineste stas. Det startet gjerne med polonese. Det var høytidelige festtaler og ofte stilte tidligere bragianere og lærer opp som æresgjester.      

Særlig jubileumsårene var viktig å feire med en stor fest. 60-års jubileet ble feiret den 10 januar 1931, som ble avholdt i festsalen i Lillehammer Sparebank.  Flere av skolens lærere og en rekke gamle bragianere var møtt fram til festen, slik som overrettssakfører Aksel Thallhaug, Erik Frisenberg Myhre og major C. F. B. Schøyen. Sistnevnte var formann i Lillehammerforeningen.[1] Den tidligere bragianer, nå byens ordfører, advokat Eilif Moe ar gjest. Til jubileet kom det ut et jubileumsskrift, ført i penn av Tor Bøhmer.

Gjennom 1930 tallet var Brage-ballet en årlig foreteelse som var populært. Etter krigen ble tradisjonen gjenopptatt med stor oppslutning fra første stund. Det var en selvfølge at man stilte i sin fineste stas og hvite hansker var en selvfølge blant gutta. Om man skulle bruke hvite hansker eller ikke var oppe til diskusjon så sent som 1968, men da ble det nedstemt med klar margin.

75 års jubileet ble feiret i 1956 den 21. desember på Victoria hotel sitt festlokale. Presis kl. 24. ble Per Bjark, Ove Bugge og Håvard Rian slått til riddere av Per ardua ad astra av 2. klasse av stormester Knut Rian. Etter dette var det ingen som fikk tildelt denne ordenen. Det ble riktignok fremmet forslag om |dette etter at Magne Bjørnerud gikk av i 1967, men dette ble ikke fulgt opp

Sist oppdatert 24.11.2016
Svei Amblie

 [1] Lillehammerforeningen ble stiftet allerede i 1877, av utflyttede Lillehamringer bosatt i Kristiania. Det er det nest eldste innflytterlaget i Kristiania og ble senere medlem av By- og Bygdelagsforbundet.