Fra Hjula veveri ved Akerselva. NDLA National Digital Læringsarena Opphavsmann: Fotograf Anders Beer Wilse
Rettighetshaver: Leverandør Oslo Museum
Kilde: http://oslobilder.no/OMU/OB.Y4473Andre halvdel av 1800 tallet bar preg av at vi var på vei inn i et nytt og viktig tidsskille. Nemlig overgangen til industrisamfunnet. Fra inne i lokalene til Hjula veveri. NDLA. Opphavsmann: Fotograf Anders Beer Wilse
Rettighetshaver: Leverandør Oslo Museum
Kilde: http://oslobilder.no/OMU/OB.Y4473Fra midten av århundret vokste det frem en ny, moderne industri som fikk maskiner som kunne masseprodusere og som produserte for å dekke lokale norske behov. Kunnskaper og maskiner ble i vesentlig grad hentet inn fra England. De første av disse nye fabrikkene kom innen tekstilindustrien i Christiania og Bergen. Den videre utviklingen kom i jern- og metallindustrien. Norge kunne nå produsere sine egne maskiner. Fra 1870-årene vokste det fram en rekke bedrifter som brukte norske råvarer. Dette betydde framveksten av an ny stor klasse, arbeiderklassen og i den andre enden industriledere og bedriftseiere.


Bedret levestandard utover på 1800 tallet.

Det er tidligere gjort rede for den økende eksportnæringa innen trelast. Også fiskeindustrien ble etter hvert en stor eksportnæring sammen med skipsfart. De som sto i spissen for disse nye næringene utgjorde en økonomisk elite høyt hevet over den gryende arbeiderklassen. Forskjellen var som vi skal se langt større enn i dag.
På landet var det vanlig at både bønder og husmenn hadde sitt utkomme fra flere virksomheter. De kunne drive i skogen, sagbruk, jobbe innen bergverk, forskjellige typer anleggsarbeid, håndverk og kystfiske.

Fortsett >>