Litteratur

Amblie, Svein. Hovedoppgave, Universitetet i Oslo fra 1988. Østlandets XU, (ØXU). Norsk militær etterretning i Hedmark og Oppland under den annen verdenskrig.


Brochmann, Grete og Kjeldstadli, Knut. Innvandring til Norge 900 til 2010. Pax forlag 2014.


Moen, Ole H. og Rønningen, Ole. Den store folkevandringa. Artikkel i Årbok nr. 7, Fåberg og Lillehammer historielag. 1986.


Mykland, Liv og Masdalen, Kjell Olav. Administrasjonshistorie og arkivkunnskap.
Universitetsforlaget 1987.


Stoa, Nils Joan og Sandberg, Per-Øivind. Våre røtter. J.W. Cappelens forlag 1992.


Valderhaug, Gudmund. Fotnote eller tekst? Arkiv og arkivarar i det 21. hundreåret. ABM-Media
2011.


Ørvik, N: "Norsk militær i Sverige 1943-1945". Ernst G.Mortensens forlag, Oslo 1951.


Internettreferanser Kontrollert 15.03.2015.

Arkivverket. Emigrantprotokollene. http://digitalarkivet.arkivverket.no/nn-no/gen/sok/3

Arkivverket. NTB’s krigsarkiv. https://www.arkivverket.no/arkivverket/Tema/Foto/Andreverdenskrig/Norske-organer-og-privatpersoner


Det store norske leksikon. https://snl.no/Jødenes_historie_i_Norge#menuitem2


Digitalarkivet, http://digitalarkivet.arkivverket.no/finn_kilde


Integrering og Mangfoldsdirektoratet. IMDI. http://www.imdi.no/nn-NO/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Rapporter/2009/Innvandrere-i-norske-kommuner/9/2/


Nickelsen, Trine 2012. Forskningsmagasinet Apollon. Svenskenes Amerika. https://www.apollon.uio.no/artikler/2002/svenskenes.html.


Thingsrud. Leif. Oslo byarkiv: Tidsskriftet Tobias 1997/4.
https://www.oslo.kommune.no/OBA/tobias/tobiasartikler/t49710.htm


Wikipedia:
Bosniere i Norge. https://no.wikipedia.org/wiki/Bosniere_i_Norge


Fremmedloven av 1927. https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_innvandringspolitikk


OECD https://no.wikipedia.org/wiki/Organisasjonen_for_%C3%B8konomisk_samarbeid_og_utvikling