Historien viser at folk har forflyttet på seg til alle tider. Årsakene til migrasjon er mange: krig, klimatiske endringer, mangel på mat, fattigdom, eventyrlyst, behov for utdanning. Ofte er det en kombinasjon av flere av disse faktorene.Vi står i dag overfor det som kanskje vil utvikle seg til å bli den største folkeforflytning verden noen gang har sett. De utfordringer dette innebærer, er det ikke rom for i denne framstillingen.


Norge har gjennom de siste 60 årene gått fra å være et homogent lite land i utkanten av Europa til å bli et flerkulturelt samfunn bestående av mer enn 200 nasjonaliteter. Selv om vi rent formelt har valgt å stå utenfor EU, betyr dette lite. Vi er en integrert del av Europa. Dette har gitt oss mange fordeler, men vi må forholde oss til de ulemper og enorme utfordringer som alle land i Europa står overfor. I så måte spiller territoriale landegrenser liten rolle. Paradoksalt nok ser vi i dag at nasjoner igjen innfører grensekontroll og stenger grenser for ulike folkegrupper.