Kunst og livshøgtider

Fra innsjekkingenUnder Gudbrandsdalsseminaret 2017 gjekk vi inn i emne som har å gjera med livshøgtidene, fødsel og dåp, konfirmasjon og giftarmål, død og gravlegging. Det andre temaet gjaldt kunst, folkekunst og profesjonell kunst. Knytt til spørsmåla kring livshøgtidene var det nær å sjå på kunstnarlege uttrykk inspirerte av overgangane i tilværet, kyrkja og gravstadene. Vi fekk og ein presentasjon av det som rører seg i dagens kunst i distriktet vårt.

Mange av oss får namnet sitt skrive i stein, og gravminna har ein like lang tradisjon som kyrkjene og gravstadene. Enda eldre er gravhaugane med sine skikkar som arkeologane avdekkjer, også hos oss. I livet er lekamslysta aller eldst. I 2015 kom det andre bindet av tobindsverket Lekamslyst, med tilrettelegging og presentasjon av folkeleg erotisk dikting i Noreg som på det meste til nå har ligge bortgøymt i arkiva. Ikkje minst i Gudbrandsdalen har fantasien blomstra på dette kroppsnære feltet. Ut ifrå slik djup menneskeleg trong lever vi med det å bli vaksen, og det å finne seg ein make, og med utvikling av utstyr og skikkar knytte til konfirmasjon og giftarmål.

Sjå programmet (pdf - 1.9 MB)

Ingrid Blekastad

Samtidskunst i Gudbrandsdalen

v/Ingrid Blekastad, direktør for Kunstbanken i Hamar.
Foredraget er ikke tilgjengelig.

Hans Jacob Dahl

Kirkekunst i Gudbrandsdalen før akantusen.

Et møte med Johannes Skråstad.

v/Hans-Jacob Dahl, dagleg leiar, Pilegrimssenteret Dovrefjell
Foredraget er ikke tilgjengelig.

Anne Lene Melheim

På sporet av bronsealderens overgangsritualer:

Offerfunn fra Gudbrandsdalen

v/Anne Lene Melheim, seksjonssjef, UiO - Kulturhistorisk museum
Foredraget er ikke tilgjengelig.

Jarnfrid Kjøk

Folkedikting om frieri og bryllaup frå Gudbrandsdalen.

Døme på erotiske motiv, biletbruk og skjemt.

v/Jarnfrid Kjøk, lektor/kulturhistorikar
Foredraget er ikke tilgjengelig.

Pecha kucha:

Torveig Dahl

Gravminne i Skjåk

v/Torveig Dahl
Foredraget er ikke tilgjengelig.

 

Ankomst Samtale
Seminardeltagere Samtale før seminarstart
Passiar i en pause Rønnaug Hovdhaugen i samtale med Geir Beitrusten