Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2015

Når den nye Europaveg 6 står ferdig, har vi sett det største menneskelege inngrepet i Gudbrandsdalen etter at jernbana kom til dalen. Det gjeld både fysisk og kulturelt. For meir enn hundre år sidan vart jernbana bygd oppover dalen. Tida skaut fart. Folk tok til å stille klokka etter toget slik dei før hadde lydd kyrkjeklokka og gardsklokkene.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2015

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2014

Gudbrandsdalsseminaret 2014 opna eit nasjonalt jubileumsår. I 200 år har vi hatt vår eigen stat og eit styresett tufta på demokratiske idear og institusjonar. Dette skal feirast heile året til ende, men vi er blant dei aller første. Korleis fungerte det eineveldet som vi la bak oss?

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2014

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2013

Gudbrandsdalsseminaret 2013 set fokus på utvandring, innvandring og arbeidsvandring. Den store utbygginga av Europaveg 6 minner oss om den gjennomfarten som alltid har funnest gjennom dalen. Med store utgravingsprosjekt legg arkeologane i den samanhengen nytt land til kunnskapen vår om innvandring og busetnad, og det i ei lokal fortid som har vore nærpå ukjend til nå.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2013

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2012

Gudbrandsdalsseminaret 2012 presenterte ny kunnskap om fleire av dei store jubilea i Gudbrandsdalen i 2012. Fire emner vart teke opp: Skottetoget i 1612, Vardar og bygdeborger, Anders Sandvigs jubileum og Sigurd Einbu.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2012

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2011

Gudbrandsdalsseminaret 2011 tok for seg tre hovedemner; Arkeologi, Klima og Bergverk og handel. Godt 100 deltakere deltok på seminaret. I tillegg møtte 85 skoleelever fra Lillehammer og Gausdal under bolken med Klima.

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2011

Teaserbilde

Gudbrandsdalsseminaret 2010

Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen 19.01.2010 ble arrangert av Maihaugen, Gudbrandsdal Historielag og Oppland fylkeskommune. Temaet var: Gudbrandsdalen – arkeologi og eldre historie

Les mer om Gudbrandsdalsseminaret 2010

Flere sider: 12