Fylkesvaraordfører Ivar Odnes åpnet konferansen. Foto: Fylkesarkivet/Monika Sokol-RudowskaFylkesvaraordfører Ivar Odnes åpnet konferansen, Riksarkivar Inga Bolstad holdt åpningsinnlegget, fylkesarkivar Marit Hosar ledet konferansen. Godt 100 arkivarer fra regionen møtte fram. Riksarkivar Inga Bolstad under åpningsinnlegget.  Foto: Fylkesarkivet/Monika Sokol-Rudowska

 

Kommunearkivkonferansen 2017 i regi av Fylkesarkivet/IKA Opplandene gikk av stabelen på Lillehammer Hotell 10. og 11. mai. Konferansens tema var "Den digitale kommune", og tok for seg fire hovedbolker:

  • En utviklingsdel/samfunnsrollen til arkivinstitusjonene
  • En del tok for seg opp problemstillinger ved håndtering av digitale helse- og omsorgsarkiver
  • En del så nærmere på hvordan vi skal bevare informasjonen fra digitalt skapte arkiver etter NOARK-systemer
  • En siste del presenterte Fylkesarkivets tjenester for digitalisering av arkiver på papir/foto/lyd - f.eks. eiendomsarkiver digitaliseres og saksbehandlere får dokumentene rett til sin pc-skjerm når de jobber med en byggesak. Da vil flere kunne ha tilgang samtidig og de sparer mye tid på å finne fram i papirarkivene av ulike formater. Til nå har Fylkesarkivet digitalisert eiendomsarkiver, vann- og avløp, skogstier/veger for noen kommuner på oppdrag. Disse arkivene har til nå kun vært tilgjengelig på papir - i et unikt eksemplar. Digitalisering av eldre foto; f.eks. av ordførere vil lette tilgang når historien skal skrives eller kommunen/fylkeskommunen skal presentere sin historie på nett.

     

  • Programmet kan lastes ned her.

 

Fylkesarkivar Marit Hosar

Fylkesarkivar Marit Hosar ønsket velkommen.

Gunnar Urtegaard. fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Foredrag: Frå Offentleg Elektronisk Postjournal (OEP) til innsyn i offentleg forvaltning?
Foredraget kan lastes ned her.
Torbjørn Nystadnes, Seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse, Avdeling standardisering. Foredrag: Arkivering i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
Foredraget kan lastes ned her.  
Mette E Nordvik er i dag HR-rådgiver Sør-Odal kommune. Leder for prosjektet som ble satt i gang i januar 2016 etter tilsyn fra Statsarkivet. Det innebar bla å bli ajour med det etterslepet kommunen hadde på arkivoppgaver, og ta i bruk godkjente elektroniske arkivløsninger for fagsystemene.Hege Tollhaug, arkivfaglig ansvarlig. Jobbet med post/arkiv i Sør-Odal kommune. Systemansvarlig for sak/arkivsystemet Acos WebSak. Foredrag: Overgang til digital forsendelse og arkivering fra fagsystemene. 
Foredraget kan lastes ned her.  
Kirsti Sletten: Arkivar og rådgiver ved Fylkesarkivet/IKA Opplandene.  Foredrag: Bevarings- og kassasjonsfrister for kommunale arkiver 
Foredraget kan lastes ned her.  
Odd Gunnar Ludvigsen: IKT Arkivar ved Fylkesarkivet/IKA Opplandene. Foredrag: Digital signering - Former for signatur og krav til signering.
Foredraget kan lastes ned her.
Elisabeth Nilsen Edler,rådgiver ved Fylkesarkivet/IKA Opplandene. Foredrag: Digitalisering og tilgjengeliggjøring av papirarkiver.
Foredraget kan lastes ned her.
Ragnhild Huso Opsahl. Saksbehandler tjenesteområdet vann og avløp (VA) i Lillehammer kommune. Foredrag: Erfaring fra digitalisering av vann- og avløpsarkiver.
Foredraget kan lastes ned her.
Monika Sokol-Rudowska: PhD. i etnologi, rådgiver ved Fylkesarkivet i Oppland/IKA Opplandene, ansvarlig for muggsaneringsavdeling. Foredrag: Digitalisering av skadet materiale, muggsanering.
Foredraget kan lastes ned her.
Elisabeth Gade, avdelingsleder for Arkiv og fellestjenester i Skedsmo kommune. Foredrag: Arkivfunksjonen i digitaliseringens tjeneste – Erfaringer fra Skedsmo kommune.
Foredraget kan lastes ned her.
Jørn Hagen, fotograf ved Fylkesarkivet i Oppland/IKA Opplandene. Foredrag: Digitalisering og formidling av fotografier
Foredraget kan lastes ned her.
Ragnar Sturtzel, løsningsarkitekt i EVRY og har lang erfaring med Noark og ESA. Foredrag: Uttrekk av historiske data i ESA
Foredraget kan lastes ned her.
Jeanette Larsen, senior konsulent i Tieto med arbeidsområdene konverteringer, deponeringer og eArkiv som spesialområder. Foredrag: Uttrekk av data fra Noark-systemer
Foredraget kan lastes ned her.
Harriet Marie Terjesen, fagansvarlig for dokumentasjon i Vestfold fylkeskommune. Hun har det overordnede ansvaret for sakarkivløsningen og annen bevaringsverdig dokumentasjon. Foredrag: Ved et veiskille
Foredraget kan lastes ned her.
Ranveig Gausdal, byarkivar ved Oslo byarkiv siden januar 2015.Hun kom fra stillingen som seksjonsleder ved Norsk kulturråd og var tidligere seniorrådgiver ved ABM-utvikling. Foredrag: Private aktører i offentlig forvaltning - hva skjer med arkivene?
Foredraget kan lastes ned her.
 
 

 

Fra konferansenSenior og junior på plass