Kommunearkivkonferansen 2018 i regi av Fylkesarkivet/IKA Opplandene gikk av stabelen på Lillehammer Hotell 17.-18.april. Årets overskrift var "IKA Opplandene 10 år" og det ble fokus på endringer i arkivlandskapet og regelverk.

Omlag 90 deltakere møtte på Lillehammer for å oppdatere seg og for å diskutere fag over to dager.

 


Svein Amblie presenterte ny arkivinstruks for IKA Opplandene.
Det ble noe diskusjon rundt arkivinstruksen i etterkant av presentasjonen, og Bente Huuse fra Lillehammer kommune frontet noen kommentarer som ble også ble fremsatt da arkivinstruksen ble vedtatt.
Peacha Kucha er en presentasjonsform der hver person får kort tid til sin presentasjon. Uttrykket er japansk og betyr noe som "Lyden av folk som snakker".
Her fikk Marlyn Bergeid (arkivleder i Etnedal kommune), Sonja Tangen (arkivleder i Vågå kommune), Kristin Lunde Ytreeide (arkivstudent og arkivmedarbeider i Elverum kommune) og Bjørg Ida Berget (Arkivar ved Fylkesarkivet i Oppland) 10 minutter hver til å presentere sin arkivdag.
Pål Mjørlund presenterte Arkade 5 og gikk gjennom en test av et Noark-5 uttrekk.
Kirsti Sletten: Arkivar og rådgiver ved Fylkesarkivet/IKA Opplandene. Foredrag: Bevarings- og kassasjonsplan

 

Fra konferansen