Kortregisteret er plassert i et eget kartotekskap.<!-- <a title="Register Lillehammer kommune 1835 - 1943" href="lillehammer/registrering_list.php" target="_blank">Søk i Databasen.</a>-->Lillehammer kommune har i sin tid laget et omfattende kartotek for perioden 1835 til 1943. Tilsammen inneholder kartoteket ca 21000 korthenvisninger,  der hver henvisning viser til instans for behandling, årstall, saksinnhold, protokoll og sidetall. Kartoteket er gjort digitalt tilgjengelig for søk.

Hver registrering er nedtegnet på egne kartotekkort ordnet etter slik kommunen var organisert gjennom de drøye 100 årene kartoteket omfatter.

 

 

Disse instansene er:

 • Administrasjon.
 • Sosiale og kulturelle formål
 • Politi og rettsvesen
 • Kirkevesenet
 • Skolevesenet
 • Forsorgsvesenet
 • Sundhetsvesenet
 • Offentlige arbeider
 • Kommunal næringsdrift
 • Sociale og kulturelle formål
 • Pensjonsvesenet
 • Forskjellige saker

Hele instansinndelingen kan leses her.

 

Søk i Databasen.