Fylkesarkivet deponerer arkivene etter LOOC - Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite - samt søkerarkivet til OL 1992. Arkivet består av ca. 120000 enkeltdokumenter fordelt på 5888 saker for perioden 1989 til 1994. Knyttet til arkivet foreligger en elektronisk journal. Ved å følge lenken under vil interesserte selv kunne søke i denne journalen. Det er lagt til en kort veiledning til hjelp for brukeren. Det er også mulig å søke på fritekst. Ta kontakt dersom det er spørsmål knyttet til bruken av journalen.

 

Gå til journalen.