Transkriberte protokoller

Med støtte fra Kulturrådet startet Fylkesarkivet i Oppland, nå Innlandet fylkesarkiv, med IKA Opplandene et treårig prosjekt som går ut på å transkribere gotiske protokoller fra kommunene i regionen. Prosjektet startet i 2018 og avsluttes høsten 2021. 

 

Kommunene ble opprettet med Formannskapslovene i 1837, og vi ønsker å gjøre disse protokollene mer tilgjengelig for våre brukere. Vi har derfor digitalisert mange av de gamle herredsstyre- og formannskapsprotokollene, og vi jobber nå med å transkribere disse. 

 

Med på laget har vi frivillige fra Slekt og Data Oppland og Øyer og Tretten historielag.

 

Kommune Protokoll Transkribert versjon
Folldal Lille Elvedalen Forhandlingsprotokoll for Herredsstyre og formannskap (1864-1866)

EPUB,

MOBI,

PDF

Gjøvik Biri fattigkommisjon - forhandlingsprotokoll 1881-1892

EPUB

MOBI

PDF

 

Journal/logg:

PDF

Gjøvik Forhandlingsprotokoll Biri herredsstyre (1837-1856)

EPUB,

MOBI,

PDF

Nordre Land Kortfattet optegnelse af en Undersøgelse angaaende Husmandsvæsenet i Thorpen foretagen i Sommeren 1869

Database

Nord-Fron Forhandlingsprotocoll for Froens Præstegjelds Fattigcommission 1742-1816

EPUB,

MOBI,

PDF

 

Foliosider:

PDF

Lillehammer Formandskabet paa Lillehammer 1829-1838

EPUB,

MOBI,

PDF

 Sør-Fron Forhandlingsprotocoll for Froens Præstegjelds Fattigcommission 1742-1816

EPUB,

MOBI,

PDF

 

Foliosider:

PDF

 

Protokollene er vanligvis transkribert i Word før de har blitt konvertert til ebokformatene EPUB og MOBI

Disse kan leses ved hjelp av de vanligste ebokleserne - bl.a. på iPad og Kindle.

I tillegg er en PDF-versjon lagt ut for bruk i Acrobat Reader eller andre PDF-lesere.

 

I noen av protkollene er det registrert data i tabeller. Disse vil svært ofte være rotete i EPUB og MOBI-versjonen. Vi anbefaler derfor å bruke PDF-versjonen i disse tilfellene.