Huskeliste

Her er en huskeliste for forskere og viderekomne studenter som ønsker innsyn i taushetsbelagt materiale:

søknaden må være skriftlig og signert
søknaden må gjelde et spesifisert materiale. Spesifisering gjør du ved å ved å søke i Arkivportalen eller ved gjennomgang av papirkatalogene på våre lesesaler. Det gis ikke tilgang til andre deler av arkivene enn det som er nødvendig i forhold til oppgaven
søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse som gjør rede for prosjektets innhold og mål, omfang og varighet, forskningsmetoder og kilder som er tenkt brukt i prosjektet, samt om resultatene skal publiseres, eventuelt i hvilken form
forskere må oppgi vitenskapelig stilling, eventuelt på annen måte dokumentere sin forskningskompetanse
studenter må legge ved bekreftelse fra sin faglige veileder. Denne gir deg i tillegg halv pris på eventuelle kopier
Hvem sendes søknaden til?

Søknader om innsyn for forskningsformål sendes til Fylkesarkivet I Oppland, som har ansvaret for å følge opp den videre saksgangen.

Taushetsplikt

De som får innsyn i taushetsbelagt materiale har taushetsplikt, jf. forvaltningslovens § 13 e. Det må også undertegnes en taushetserklæring.

Innsynets varighet

Innsyn i et bestemt taushetsbelagt materiale gis som hovedregel for et begrenset tidsrom, for eksempel tre år. Man forutsetter da at det aktuelle prosjektet vil være fullført innenfor den gitte tidsrammen. Dersom arbeidet tar lengre tid, må det sendes fornyet søknad.

Kopier

Spørsmålet om å levere kopier av taushetsbelagt materiale er en egen sak som avgjøres uavhengig av det faktum at forskeren har fått innsyn i materialet. (Kilde: Faktapplysninger er hentet fra Arkivverket)