Fylkesarkivet

Fylkesarkivet i Oppland ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL, nå Fakkelgården. Fra 01.01.2020 har fylkesarkivet også ansvar for Hedmark fylkeskommunes arkiver, og etter hvert for de historiske arkivene til Innlandet fylkeskommune. Navnet er Innlandet fylkesarkiv.
I 2008 ble IKA Opplandene etablert. IKA Opplandene er et interkommunalt arkivsamarbeid for kommuner i Innlandet, samt enkeltkommuner i Viken. IKA Opplandene er etablert etter § 27 i kommuneloven, omfatter både kommuner og fylkeskommune. Innlandet fylkeskommune v/Innlandet fylkesarkiv er vertskap og ansvarlig for tjenesteleveringen.
Fylkesarkivet er arkivdepot for fylkeskommunen og for IKA Opplandene som består av 44 kommuner i Viken og Innlandet. Dette gjør oss til et av landets største interkommunale arkiv.

 

Nyheter

Teaserbilde

Elektronisk arkiv fra helse- og omsorgssektoren

Vi har mottatt og testet et datauttrekk fra Gran kommune med saksbehandlingsdata fra helse- og omsorgssektoren. Denne dokumentasjonen har blitt produsert i verktøyet Visma Profil og arkivert i Visma Samhandling Arkiv. Mange har vært nysgjerrig på hvor gode disse dataene er.

Les mer om Elektronisk arkiv fra helse- og omsorgssektoren

Teaserbilde

Skatteoppkreveren blir statlig

Skatteoppkreveren blir statlig fra 1. november 2020. Dette medfører endringer i arkivholdet i kommunene. Det har derfor blitt utarbeidet en veileder i forhold til hvordan kommunene skal forberede overgangen og overføring av arkiver til Staten.

Les mer om Skatteoppkreveren blir statlig

Teaserbilde

Takk for innsatsen

Mangeårlig leder og seniormedarbeider Svein Amblie hadde sin siste arbeidsdag ved fylkesarkivet den 27. mars. Innlandet fylkesarkiv med IKA Opplandene takker for innsatsen og ønsker lykke til med en ny tilværelse.

Les mer om Takk for innsatsen

Teaserbilde

Kommunearkivkonferansen 2020

Innlandet fylkeskommune jobber etter føre var-prinsippet og ønsker å unngå spredning av koronasmitten. Vi følger råd og anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. Derfor velger vi å avlyse eller utsette en del arrangementer på ubestemt tid. Dette omfatter også kommunearkivkonferansen. Vi håper å kunne gjennomføre den høsten 2020.

Les mer om Kommunearkivkonferansen 2020

Teaserbilde

Velkommen til Innlandet fylkesarkiv

Innlandet fylkesarkiv ønsker alle et godt nytt år og velkommen til Innlandet fylkeskommune.
Med overgangen til Innlandet fylkeskommune vil det kunne forekomme noen startproblemer. Vi beklager at telefon, epostadresser og andre kontaktadresser kan være ustabil de første dagene i 2020.

Les mer om Velkommen til Innlandet fylkesarkiv

Flere sider: 123456789101112

Fylkesarkivet i OpplandInnlandet fylkesarkiv

Besøksadresse, levering av pakker og henvendelser

Fakkelgården
Vormstuguv. 40
2624 Lillehammer

Telefon

62 00 08 80

Postadresse

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Epost

Organisasjonnummer Innlandet fylkeskommune

920 717 152

Fakturaadresse

Innlandet fylkeskommune krever elektronisk faktura levert i EHF-format til nytt organisasjonsnummer.

ELMA: 920717152 (elektronisk mottakeradresseregister)

For andre henvendelser benyttes:

Innlandet fylkeskommune
fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

Arkivarens hjørne

Pål MjørlundArkiv har tradisjonelt bestått av papirer. Vi har mange møtebøker og dokumenter som er produsert i forbindelse med den offentlige forvaltningen også en del fra private selskaper. Disse papirene inneholder informasjon og dokumentasjon om hva som er gjort, den sikrer rettigheter og viser hvilke plikter vi har hatt. Og vi kan bruke dokumentene for å si noe om hvordan samfunnet har fungert og hvordan det har endret seg gjennom tiden. Nå blir informasjonen i større grad lagret og håndtert digitalt. Hvordan påvirker dette håndtering av arkiver som skal til arkivdepot?

Digitale arkiver - hva er et ordnet arkiv?

Se eldre innlegg

Innlandet fylkeskommune