IKA Opplandene er et interkommunalt arkivdepot for kommuner i Hedmark og Oppland.

IKA Opplandene er etablert etter § 27 i kommuneloven og består av kommuner og fylkeskommuner i Hedmark og Oppland.

Fylkesarkivet i Oppland er vertskap og er ansvarlig for tjenesteleveringen.

 

Region Medlem + vara

Gjeldende styre 2019-2023

Nord-Gudbrandsdal Medlem: Unnvald Bakke, Skjåk
Vara: Inger Lise Dokken, Sel
Midt-Gudbrandsdal Medlem: Hilde Volberg, Sør-Fron
Vara: 
Lillehammer-regionen Medlem: Bente Huuse, Lillehammer
Vara: Laila Odden, Øyer
Gjøvik-regionen Styremedlem: Mirela Afiouni, Gjøvik
Vara: Anne Haugom, Østre Toten
Valdres Medlem: Marlyn S. Bergeid, Etnedal
Vara: Liv B. Tyskeberg, Øystre Slidre
Hadeland Medlem: Wenche Støa, Jevnaker kommune
Vara: Randi Dyrud Støre, Lunner kommune
Innlandet fylkeskommune Medlem: Randi Langøigjelten
Vara: Toril Bjerke
Fjellregionen Medlem: Christina Jensen, Rendalen
Vara: Gosia Kveberg, Tynset
Sør-Østerdalen Medlem: Bernt Østbye, Elverum - Styreleder
Vara: Terje A. Hoffstad, Stor-Elvdal
Glåmdal Medlem: Lena Susan Sørli, Kongsvinger
Vara: 

Vedtekter

Vedtekter revidert 2019

 

Arkivinstruks for IKA Opplandene