IKA Opplandene (KO) er et interkommunalt arkivdepot for kommuner i Innlandet og Viken

Innlandet fylkesarkiv er vertskap og er ansvarlig for tjenesteleveringen.

 

Region Medlem + vara

Gjeldende styre 2022-2023

Nord-Gudbrandsdal

Trond Kielland Byre-Haakensen, Lom (Styreleder)

Vara: Unnvald Bakke, Skjåk

Midt-Gudbrandsdal

Berulf Vaagan, Ringebu

Vara: Torveig Dahl, Ringebu

Lillehammer-regionen

Bente Huuse, Lillehammer

Vara: Berit Johnsen, Gausdal

Gjøvik-regionen

Magna Svendsen, Søndre Land

Vara: Mirela Afiouni, Gjøvik

Valdres

Endre Stee, Vestre Slidre

Vara: Marlyn S. Bergeid, Nord-Aurdal

Hadeland/Viken

Kari-Mette Avtjern, Gran

Vara: Sebastian Becker, Nittedal

Fjellregionen

Christina E. Jensen, Rendalen

Vara: Bente Rønning, Alvdal

Sør-Østerdalen

Bernt Østbye, Elverum

Vara: Cathrine Arildsdatter Aune, Åmot

Glåmdalen

Ann Kristin Mengkrok, Eidskog

Vara: Trond Fiskerud

Hamar-Regionen

Tollef Imsdalen, Løten kommune

Vara: Alf Thommasen, Ringsaker

Innlandet fylkeskommune

Randi Langøigjelten (nestleder)

Vara: Åge Solheim

Ansattes representant/observatør

Eva Marie Mathisen

Vara: Janne Brovold

Vedtekter

Samarbeidsavtale for IKA Opplandene (KO) pr. 24.03.2021

 

Arkivinstruks for IKA Opplandene