Arkivfaglige tidsskrifter og organisasjoner

Arkheion 
Arkivakademiet
Arkivarforeningen
Arkivmagasinet (Tidskrift utgitt av Riksarkivet)
Landslaget for Lokal- og Privatarkiv (LLP)
Nordisk Arkivnyt
Norsk Arkivråd
Stiftelsen ASTA
Tidsskriftet Arkiv
Tobias (Tidskrift utgitt av Oslo byarkiv)

Andre arkivinstitusjoner

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Arkiv i Nordland
Aust-Agder kulturhistoriske senter
Bergen byarkiv
Drammen byarkiv
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Interkommunalt Arkiv for Vestfold, Telemark og Buskerud (IKA Kongsberg)
Interkommunalt Arkiv i Finnmark
Interkommunalt Arkiv i Hordaland
Interkommunalt Arkiv i Møre og Romsdal
Interkommunalt Arkiv i Troms
Interkommunalt Arkiv i Trøndelag
Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder
Oslo byarkiv
Stortingsarkivet
Trondheim byarkiv
Vestfoldarkivet
Østfold interkommunale arkivselska

Andre nyttige lenker

Arkivplan.no
Arkivportalen
Arkivprodukter AS
Datatilsynet
Digitalarkivet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Lovdata
Offentlighet.no