Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 1 - 30 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
1 830 Formannskapet Mulkt for ulovlig fratredelse fra formannskapet 1 23
1 830 Formannskapet Innkalling til borgersamling 12 22
1 830 Formannskapet Løytnant Wieses og Sæthers utmeldelse som formann. 12 22
1 830 Formannskapet Beslutning om faste møter 1 15
1 830 Formannskapet Borgerforsamling: Godtgjørelse for lys og brensel i lokalet 1 27
1 830 Formannskapet Borgerforsamling:Mulkt for borgere som ikke avgir møte 1 26
1 835 Formannskapet Opplærtes referat av det uttjente formannskaps forhandlinger mv 1 47 - 52
1 837 Formannskapet Spørsmål om eget formannskap for byen 1 64, 65, 78
1 838 Formannskapet Leie av lokale 2 5
1 838 Formannskapet Søknad til amtet om flere formenn og representanter 2 12
1 838 Formannskapet Spørsmål om å ilegge Torkildsen mulkt for uteblivelse 2 5 7
1 839 Formannskapet Formannskapsloven for landet og byene 2 36
1 839 Formannskapet Formannskapsloven for landet og byene 2 36
1 840 Formannskapet Suttestad ilegges mulkt for uteblivelse 2 95 104 127 134
1 906 Formannskapet Utskrift av representantmøte. Amtets approbasjon 8 70,94,280,288,302,338,340
1 840 Formannskapet Ordføreren nedlegger vervet da han skal forlate stedet 2 74
1 840 Formannskapet Bevilgning til juridisk konsulent 2 73-74
1 840 Formannskapet Formannskaper på landet - bestemmelse om opprettholdelse av faste stasjoner 2 67
1 840 Formannskapet Suttestad ber seg fritatt fra vervet 2 74
1 841 Formannskapet Redaktøren for Tilskueren søker om tillatele til å refere på møtene. 2 105 110
1 843 Formannskapet Ang. autorisering til å avgjøre nødvendige saker 2 188
1 844 Formannskapet E. Bue ilegges mulkt for uteblivelse 2 218
1 844 Formannskapet Sundverø og Nilsen ilegges mulkt for uteblivelse 2 209
1 846 Formannskapet P. Myhre ilegges mulkt for uteblivelse 2 291
1 846 Formannskapet Morterud ilegges mulkt for uteblivelse 2 298
1 846 Formannskap Regning på skrivematerialer og skriving 2 306 308
1 847 Formannskapet Oppfyring og renhold av lokalet 2 334
1 848 Formannskapet Plathe ilegges mulkt for uteblivelse 2 360
1 848 Formannskapet Børresen ilegges mulkt for uteblivelse 2 347
1 848 Formannskapet Utsettelse av møtet på grunn av dårlig frammøte 2 345