Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 271 - 300 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
1 922 Regnskapsvesen Desisjon av bykasseregnskaper for 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21 13 273, 278
1 922 Regnskapsvesen Bykassens regnskap for 1921-22 13 313
1 922 Regnskapsvesen Desisjon av kommuneregnskapene 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21 13 396,409
1 922 Regnskapsvesen Oppgave over overskreden bevilgning 13 355
1 922 Regnskapsvesen Regnskapsoversikt fra byingeniøren for 1920-21 for offentlig arbeider 13 230
1 922 Regnskapsvesen Skriv fra politimesteren der han ber seg fritatt som medlem av Lillehammer finan Mer ... 14 15, 17
1 922 Regnskapsvesen Godtgjørelse til formannskapssekretær Bakken, samt for overtidsarbeide for frk. Mer ... 14 24-25
1 922 Regnskapsvesen Skriv fra byingeniøren om overføring av beløpet som var avsatt på budsjettet til Mer ... 14 23
1 923 Regnskapsvesen Desisjon av bykassens regnskap for 1921-22 14 149,153,197,183
1 923 Regnskapsvesen Skriv fra kemneren med oppgave over beløp som ikke er brukt i 1922-23 14 323,328
1 923 Regnskapsvesen Skriv fra R. F. Anstalter ang regnskapsførselen mv ved kretssykekassene 14 219. 225
1 923 Regnskapsvesen Ang opphevelse av finansutvalgets ? 14 50, 53, 61,68
1 924 Regnskapsvesen Skriv fra byforbundet med utkast til reglement for regnskaps- og revisjonsvesen Mer ... 15 36,48
1 924 Regnskapsvesen Skriv fra byforbundet med utkast til reglement for regnskapsvesenet mv 14 453,460
1 924 Regnskapsvesen Skriv fra Justisdep ang kommunenes finansforvaltning 14 394, 402
1 924 Regnskapsvesen Beslutning om en del overføringer 1924-25 15 179
1 924 Regnskapsvesen Godkjennelse av poster som blir å inntektsføre 1923-24 15 185
1 925 Regnskapsvesen Desisjon av bykassens regnskap 1923-24 15 287, 291, 294, 298
1 925 Regnskapsvesen Fastsette hvem som framtidig skal ha rett til å anvise regninger vedr kommunen 16 116, 124
1 926 Regnskapsvesen Skriv fra kommunen ang utbetaling på ikke anvist lønningsliste 16 71-72
1 927 Regnskapsvesen Oversikt fra kommunen over bykasseregnskapet for 1925-26 16 183, 187
1 927 Regnskapsvesen Desisjon av bykassens regnskap for 1925-26 16 238,241,244,246
1 927 Regnskapsvesen Skriv fra sakfører Thallaug med forslag om at ordningen med 2 % rabatt for hele Mer ... 16 286,292
1 928 Regnskapsvesen Bykassens regnskap for 1926-27 16 424
1 928 Regnskapsvesen Bykassens regnskap for 1927-28 16 469, 475
1 928 Regnskapsvesen Skriv fra kemneren ang overføring til 1928-29 16 564
1 928 Regnskapsvesen Skriv fra kemneren om overføring av tidligere bevilgninger til 1928-29 16 565
1 929 Regnskapsvesen Ordføreren refererer oversikt over bykassens stilling 16 604
1 929 Regnskapsvesen Kemneren søker om tillatelse til å la kontoristen utføre utpantningsforretninger 17 35, 44
1 929 Regnskapsvesen Bykassens regnskap for 1927-28 17 75,79,111,113