Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 301 - 330 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
1 930 Regnskapsvesen Desisjon av bykassens regnskap for 1928-29 17 236,242
1 930 Regnskapsvesen Regnskapsoversikt 3. kvartal 1929-30 17 268
1 930 Regnskapsvesen Kemneren søker om tillatelse til å anskaffe 2 agrippa permer samt systemet Imper Mer ... 17 323
1 930 Regnskapsvesen Innstilling fra kemneren om ansettelse av kontorist ved kemnerkontoret 17 349,354
969/1930 1 930 Regnskapsvesen Bykassens regnskap for 1929-30 17 400,405,412
7 1 931 Regnskapsvesen Statistisk Sentralbyrå ber om oppgave over kommunens ihendehaverobligasjonsgjeld Mer ...
87 09.02.1931 1 931 Regnskapsvesen Statistisk Sentralbyrå minner om besvarelse av skjema over ihendehaverobligasjon Mer ...
119/1931 17.02.1931 1 931 Regnskapsvesen Kemneren ber om bemyndigelse til å la kontorist Hanestad utføre utpantningsforre Mer ... 17 408
120/1931 17.02.1931 1 931 Regnskapsvesen Om tinglysning av utpantning 7 408
137/1931 24.02.1931 1 931 Regnskapsvesen Oppgave fra kemneren over avskrevne og overførte skatterestanser samt over innfr Mer ...
370/1931 18.05.1931 1 931 Regnskapsvesen Oppgave fra Småbruk- og boligbanken over kommunens samlede garantiansvar pr 01.0 Mer ...
382/1931 23.05.1931 1 931 Regnskapsvesen Fåberg sparebank: Krav fra Norsk kartotekfabrikk på kr 65,-
428/1931 09.06.1931 1 931 Regnskapsvesen Oppgave fra skattefogden over avdrag og renter av lån til Opplysningsvesenets fo Mer ...
463/1931 Juni 1931 1 931 Regnskapsvesen Skjema fra Statistisk Sentralbyrå til oppgave over ihendehaverobligasjoner
506/1931 1 931 Regnskapsvesen Skjema til oppgave over kommunens lånegjeld mv
577/1931 15.08.1931 1 931 Regnskapsvesen Fylkesmannen minner om innsendelse av oppgave over lånegjeld og skatterestanser Mer ...
654/1931 25.09.1931 1 931 Regnskapsvesen Henstilling fra Oppland fylke ang inndrivning og strykning av skatterestanser 17 485
695/1931 12.10.1931 1 931 Regnskapsvesen Statistisk Sentralbyrå minner om lånegjeldsoppgave for 1930 og 1931
701/1931 19.10.1931 1 931 Regnskapsvesen Skjema fra Statistisk Senralbyrå til utdrag av kommunale regnskap for 1930-31 (s Mer ...
744/1931 12.11.1931 1 931 Regnskapsvesen Branntakstbestyreren melder om forandring av premie for polise tegnet av kemner Mer ...
758/1931 19.11.1931 1 931 Regnskapsvesen Lensmannen i Ø. Toten ber om utbetalt regning for skattesaker
770/1931 24.11.1931 1 931 Regnskapsvesen Kemneren meddeler at bykassens regnskap for 1930-31 viser et underskudd på kr. Mer ... 17 504
771/1931 24.11.1931 1 931 Regnskapsvesen Forslag fra kemneren til anvendelse av post XV D.c. 1930-1931 - på garantier
802/1931 07.12.1931 1 931 Regnskapsvesen Oppland fylke minner om utdrag av kommuneregnskapet (tidligere j.nr. 701/1931)
816/1931 18.12.1931 1 931 Regnskapsvesen Statistisk Sentralbyrå ber om oppgave over eiendomsskatt for skatteåret 1931-32
828/1931 21.12.1931 1 931 Regnskapsvesen Oppland fylke purrer på utdrag av bykasseregnskapet for 1930-31
4/1932 03.01.1932 1 932 Regnskapsvesen Lillehammer sparebank Kontokurant pr 31.12.1931
18/1932 1 932 Regnskapsvesen Skjema fra Statistisk Sentralbyrå til oppgave over ihendehaverobligasjoner
27/1932 30.12.1931 1 932 Regnskapsvesen Bykasseregnskapet for 1930-31 i revidert stand med diverse bilag 18 60,99
101/1932 1 932 Regnskapsvesen Skjema fra Statistisk Sentralbyrå til ihendehaverobligasjoner