Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 31 - 60 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
1 858 Formannskapet Thorstad søker om fritakelse grunnet tunghørthet 4 49
1 858 Formannskapet Loddtrekning mellom representanter 4 49
1 860 Formannskapet Faste møter 4 100
1 889 Formannskapet En del søknader om fritakelse fra verv 5 498
1 889 Formannskapet Søknader om fritakelse fra verv 5 10 498 468
1 903 Formannskapet Utskrift av representantmøte. Amtets approbasjon 7 243, 246, 254, 261, 268, 284 301
1 907 Formannskapet Ordføreren meddeler å måtte tre tilbake av helbredshensyn 8 167, 174
1 911 Formannskapet Lovssamlingen kompletteres 9 275
1 916 Formannskapet Petter Nilsen søker om fritagelse som medlem 10 468
1 917 Formannskapet Ordfører:Formo frasier seg stillingen på grunn av sykdom 11 193
1 920 Formannskapet Tirsdag som fast møtedag 12 189
1 920 Formannskapet Bevilgning og ettergivelsesmyndighet 12 189, 193
1 920 Formannskapet Lovgivningen. Revisjon 12 361
1 922 Formannskapet Lov om kommunestyre i byene §§ 43 og 45 13 426, 427, 433
1 922 Formannskapet Carsten Simonsens etterlatte takker formannskapet for utvist deltagelse 14 4, 6
1 922 Formannskapet Formannskapets innstilling ang morarenten 14 12, 20, 26
1 922 Formannskapet Takkeskriv fra avdøde Carsten Simonsens familie 14 11, 12
1 923 Formannskapet Skriv fra Oppland fylke der det henstilles til formannskapet å delta i et møte m Mer ... 14
1 923 Formannskapet Spørsmål om innkjøp av en regnemaskin for formannskap og ligningskontoret 14 100-101
1 923 Formannskapet Forslag til reglement for Lillehammer bystyre og formannskap 14 94, 97
1 923 Formannskapet Fastsettelse av tidspunktet budsjettforslagene skal være avgitt 14 70, 72
1 923 Formannskapet Angående ordningen vedr den ledige formannskaps-sekretærstillingen 14 32, 42
1 923 Formannskapet Takkeskriv fra Albert Hougner for at kommunen har bekostet reisningen av minnest Mer ... 14 147, 151
1 924 Formannskapet Forslag fra ordføreren om anskaffelse av lovsamling til kommunen 14 394,402
1 926 Formannskapet Forslag fra ordfører om nedsettelse av en komite ang innskrenkning i kommunens a Mer ... 15 490. 501
1 926 Formannskapet Forslag fra den nedsatte komite ang samordning av den kommunale administrasjon 16 8, 14, 30, 34, 47,49
1 929 Formannskapet Skriv fra sekretariatet angående annonseutgifter 16 607, 613
1 929 Formannskap og bystyre Om oppnevnelse av finansutvalg 16 603, 605, 610
1 929 Finansutvalget Utskrift av forhandlingsprotokoll fra møte 7. mars 1929 17 38, 46
1 929 Formannskap og bystyre Meddelelse fra B. Bækkelund om at han på grunn av sykdom ikke kan møte i formann Mer ... 17 48, 50